Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Pierwszy branżowy standard produkcji bez GMO

Obrazek

Polska Izba Mleka uzyskała pozwolenie na prowadzenie certyfikacji zakładów mleczarskich, gospodarstw rolnych oraz firm transportowych, handlowych i produkcyjnych zajmujących się produkcją i dystrybucją mieszanek paszowych, dodatków, a także transportujących produkty mleczarskie.

Dorota Kolasińska29 marca 2019, 10:34
Polska Izba Mleka będzie zajmowała się certyfikacją zakładów mleczarskich, gospodarstw rolnych oraz firm transportowych, handlowych i produkcyjnych zajmujących się produkcją i dystrybucją mieszanek paszowych, dodatków, a także transportujących produkty mleczarskie. 

Wole od GMO Polska Izba Mleka, nowy certyfikat

Standard PIM "Wolne od GMO"


– Obecnie coraz więcej produktów mleczarskich i spożywczych oznaczonych jest symbolem „Wolne od GMO”.  Polska Izba Mleka wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom konsumentów, którzy szukają wiarygodnych informacji o produkcie podjęła prace nad opracowaniem standardu – czytamy na stronie Polskiej Izby Mleka. Instytucja pracowała nad systemem ponad rok i właśnie go uruchomiła o czym poinformowała Agnieszka Maliszewska, prezes Polskiej Izby Mleka. 

Polska Izba Mleka dostosowuje nowe wersje standardu do zmian w prawie oraz oczekiwań rynku, buduje prestiż standardu, reprezentuje posiadaczy certyfikatu w instytucjach mających wpływ na tworzenie regulacji prawnych, akredytuje jednostki certyfikując, prowadzi kampanie informacyjno-promocyjne oraz współpracuje z właścicielami innych standardów w celu uznawalności poza granicami kraju. 

Opis sytemu "Wolne od GMO"

W standardzie PIM "Wolne od GMO" znajduje się szczegółowy opis systemu oraz struktura dokumentacji, wymagania dla jednostek, ocena systemu oraz kalkulacja nakładów czasowych, ale również katalog wymagań jakie należy wdrożyć w gospodarstwach mleczarskich oraz samych mleczarniach i innych podmiotach zaangażowanych w produkcję i przetwórstwo oraz dystrybucję produktów mleczarskich, aby zapewnić konsumenta, że produkty faktycznie były wytworzone z mleka od krów żywionych bez udziału pasz zawierających modyfikowane genetycznie organizmy. 
 

dkol na podst. http://gmo.izbamleka.pl/
Fot. Myriams-Fotos z Pixabay


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)