Reklama zniknie za 11 sekund

Pomoc dla producentów mleka

Obrazek

Resort rolnictwa opublikował projekt rozporządzenia w sprawie nadzwyczajnej pomocy dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Do podziału jest łącznie 98,7 mln zł.

Marcin Jajor25 stycznia 2017, 13:46

Pomoc przyznawana jest w ramach puli 500 mln euro, z czego 150 mln euro już rozdysponowano w ramach dobrowolnego ograniczenia produkcji mleka. Zgodnie z wrześniowym rozporządzeniem Komisji Europejskiej pozostałe 350 mln euro – z czego do Polski trafiło 22,67 mln euro – dany kraj członkowski mógł przeznaczyć na jedno z 7 działań:

  •  dalsze ograniczenie produkcji mleka;
  • rolnictwo na małą skalę;
  • stosowanie ekstensywnych metod produkcji;
  • stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu;
  • wdrażanie projektów współpracy;
  • wdrażanie systemów jakości lub projektów mających na celu propagowanie jakości i wartości dodanej;
  • szkolenie w zakresie instrumentów finansowania i narzędzi zarządzania ryzykiem.

Zgodnie z projektem zaproponowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wsparcie finansowe (tj. 22,67 mln euro, które po przeliczeniu daje 98,7 mln zł) ma w przypadku „nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka” objąć zakup jałówek hodowlanych ras mięsnych w wieku od 6 do 36 miesięcy lub zakup buhaja czystorasowego ras mięsnych w wieku powyżej 13 miesięcy.

Ustawodawca przewiduje dofinansowanie w wysokości 1, 1,5 i 2,5 tys. zł ma objąć zakup wspomnianych jałówek w wieku odpowiednio 6–12, 12–18 i 18–36 miesięcy (im starsza tym wyższa kwota) oraz buhaja rasy mięsnej powyżej 13 miesięcy. Do tego ostatniego będzie można uzyskać wsparcie w wysokości 4 tys. zł. Pomoc ma przysługiwać maksymalnie do zakupu 20 jałówek oraz jednego buhaja.

Ze wsparcia będą mogli skorzystać producenci mleka, którzy posiadają nie więcej niż 30 krów w typie użytkowym mlecznym lub kombinowanym w wieku co najmniej 24 miesięcy i w 2016 roku wprowadzili do obrotu nie mniej niż 5 tys. kg mleka. Co jednak najważniejsze, rolnik ubiegający się o pomoc będzie zobowiązany do zaprzestania sprzedaży mleka przez 12 miesięcy i jego wznowienie nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku. Kolejne zobowiązanie dotyczy utrzymania jałówek lub buhaja (do których przyznano wsparcie) przez co najmniej 36 miesięcy.

– Przyjęto górny próg kwalifikowalności na poziomie 30 krów, co pozwoli na wsparcie gospodarstw małych, w których w przeciwieństwie do większych – korzystających z efektu skali – prowadzenie opłacalnej produkcji mleka i zachowanie trwałej płynności finansowej w oparciu jedynie o ten kierunek produkcji nie jest możliwe – czytamy w uzasadnieniu projektu.

opr. mj
Fot. Jajor

 

 Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)