Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Przyspiesz rozwój żwacza cieląt

Obrazek

Fizjologia i anatomia układu pokarmowego zmienia się wraz z wiekiem i dostarczanymi paszami. Można przyspieszyć rozwój żwacza podając na wczesnym etapie maślan jako dodatek do pasz płynnych.  

Dorota Kolasińska27 listopada 2018, 11:46
Cielęta rodzą się z jedną częścią czterokomorowego żołądka – trawieńcem. Przez pierwsze dni młode otrzymujące tylko mleko nie rozwijają układu pokarmowego, a jedynie zaspokajają potrzeby bytowe. Udowodniono, że jedynie stymulacja różnymi rodzajami pasz ma wpływ na wczesny rozwój przedżołądków. 

Mechanizm rozwoju żwacza

Naukowcy zbadali różne sposoby żywienia i zarządzania odchowem cieląt, aby przyspieszyć wczesny rozwój żwacza, który zależy od wzrostu mięśni, co jednocześnie zwiększa jego pojemność. Można to osiągnąć przez fizyczną stymulację dostarczając pasze stałe. Okazuje się, że ich ilość (ciężar) ma największy wpływ na szybki rozwój przedżołądków. Najważniejsza jest jednak oprócz pojemności i prawidłowej budowy, kolonizacja przez korzystne drobnoustroje i wzrost brodawek, które powiększają powierzchnię wchłaniania substancji odżywczych. 
Aby osiągnąć optymalny rozwój i przyrost masy ciała w fazie przed odsadzeniem przy zwiększonym podawaniu płynów (mleko, preparat mlekozastępczy) i jednocześnie osiągnąć znaczący rozwój żwacza, musi istnieć mechanizm zapewniający wystarczającą stymulację do rozwoju żwacza.

Maślan rozwiąże problem?

Lotne kwasy tłuszczowe zaspokajają 70% zapotrzebowania na energię u przeżuwaczy. Trzema najliczniej produkowanymi w żwaczu są octan, propionian i maślan. Octan jest wykorzystywany jest do zaspokojenia potrzeb energetycznych i produkcji mleka (tłuszczu mlecznego) u dorosłych zwierząt. Propionian jest używany do produkcji glukozy i przetwarzany na energię w wątrobie. Ponad 80% maślanu wytwarzanego w żwaczu jest metabolizowane do ciał ketonowych przed transportem do reszty organizmu w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych. Ma podstawowe znaczenie dla rozwoju żwacza. Już w latach 50-tych XX wieku wykazano, że wpływa bezpośrednio na rozwój brodawek żwacza i sprawność jelit, jeżeli zostanie dodany do mleka lub jego zamienników. 

Siara ma największe stężenie maślanu (około 2,1% sm), następnie mleko (około 1,2% sm), podczas gdy zamiennik mleka ma najmniejszą ilość maślanu w zależności od źródła i ilości zawartego w nim tłuszczu. Dodatek maślanu do zamiennika mleka skompensował niedobór maślanu i wykazał pozytywne działanie na rozwój żwacza i jelit.  Zbadano 0,32% stopień dodawania maślanu (w przeliczeniu na DM) w preparatach mlekozastępczych. 

Okazało się, że wiek cieląt w tym przypadku jest kolejnym ważnym czynnikiem determinującym włączenie maślanu w dietę. Podawanie maślanu młodym cielętom ma korzystny wpływ na rozwój i wydolność przewodu pokarmowego. Po podaniu w ciągu pierwszego tygodnia życia, maślan zwiększył długość brodawek żwacza, przyspieszył rozwój jelit, wydzielanie trzustki i poprawił strawność składników odżywczych, poprawiając tym samym średni dzienny przyrost. 
W przypadku cieląt w wieku odsadzenia, u których wciąż rozwija się żwacz, maślan może również przyspieszyć rozwój jelita cienkiego, co ma kluczowe znaczenie dla wchłaniania składników odżywczych i ogólnego rozwoju cieląt. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że dodanie maślanu zarówno do zamiennika mleka, jak i startera cielęcego poprawiło pojemność żwacza i stymulowało rozwój brodawek żwacza. Dodanie maślanu do zamiennika mleka miało bardziej wyraźny wpływ na rozwój jelita cienkiego, polepszenie wzrostu komórek i stymulację wydzielania enzymów w jelicie cienkim. W przypadku cieląt przed odsadzeniem, dodatek maślanu do startera poprawił spożycie, ograniczył biegunki i zmniejszył ilość stosowanych w tym czasie elektrolitów. 
W związku z tym możemy dodawać maślan do płynnej paszy w programach wczesnego odsadzenia, szczególnie gdy cielęta otrzymują preparaty mlekozastępcze i spożywają bardzo mało startera. Przyspieszy to rozwój żwacza i jelit, poprawiając w ten sposób wydajność paszy i chronią cielę przed stresem związanym z odsadzeniem i zmniejsza predyspozycje do wystąpienia biegunek.

oprac. dkol na podst. bovinevetonline.com


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)