Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Rośnie liczba krów

Obrazek

Ile bydła utrzymują rolnicy w Polsce i jak jego pogłowie zmieniło się w ciągu ostatniego roku? – Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane na ten temat.

Marcin Jajor14 września 2018, 13:50
Pogłowie bydła ogółem w czerwcu br. wynosiło 6 201,4 tys. sztuk. To o 58,3 tys. sztuk (o 0,9%) więcej niż przed rokiem. Powiększył też stan młodego bydła w wieku od 1 do 2 lat. W relacji rocznej polscy rolnicy utrzymywali o 1,9% więcej tych zwierząt tj. łącznie 1 734,0 tys. sztuk.
 
Optymistyczne dane dostarczają także wyniki dotyczące krów, których pogłowie w stosunku do czerwca 2017 roku, powiększyło się o 54,8 tys. sztuk (o 2,3%) do 2 429,2 tys. sztuk. Jedyną grupą zwierząt, której liczebność spadła są cielęta poniżej 1 roku życia. W polskich stadach w czerwcu 2018 roku było o 2% tych zwierząt mniej niż w czerwcu 2018 roku. Ich aktualne pogłowie to 1 686,4 tys. sztuk.
 
W porównaniu ze struktura? pogłowia bydła w czerwcu 2017 r. zwiększył się udział pogłowia młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,3 p. proc.) i krów (o 0,5 p. proc.) a zmalał udział pogłowia cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 0,8 p. proc.), a udział pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat pozostał na tym samym poziomie.
 
Największy udział w krajowym pogłowiu bydła miały województwa:
  • mazowieckie (18,6%);
  • wielkopolskie (16,5%);
  • podlaskie (16,5 %).
 
Z kolei w  województwach: dolnośląskim, lubuskim, podkarpackim i zachodniopomorskim udział bydła w krajowym pogłowiu bydła nie przekroczył 2%. W przypadku pozostałych województw – udział bydła nie przekroczył 10%.


 
opr. mj/GUS


Picture of the author
Autor Artykułu:Marcin Jajor
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)