Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Sektor wołowiny – szanse i zagrożenia

Obrazek

Sektor wołowiny czekają niemałe problemy, ale także szanse zdobycia nowych rynków. Z jednej strony wyzwaniem są coraz wyższe standardy i koszty produkcji, z drugiej − niższy budżet i coraz większa konkurencja i wyższe wymagania konsumentów. 

Dorota Kolasińska17 grudnia 2018, 13:10
Sektor wołowiny jest zarówno najstabilniejszym, ale także najbardziej wrażliwym na wahania popytu i podaży wśród rynków rolno-spożywczych. Dalszy rozwój sektora zależy od ustaleń budżetu rolnego nowej WPR, skutków brexitu i zdobycia nowych rynków zewnętrznych.

Jednocześnie sektor stoi przed wyzwaniem zaspokojenia potrzeb rynku z uwzględnieniem zrównoważonej produkcji i ochrony środowiska. Są to problemy globalne, dotyczące również Polski, jako znaczącego eksportera UE. Właśnie o tym dyskutowano podczas V Forum Sektora Wołowiny w Serocku, na które zjechali eksperci i przedstawiciele branży z 12 krajów europejskich oraz nasi hodowcy, producenci, a także przetwórcy. Forum było znakomitą okazją do wymiany poglądów i integracji gałęzi sektora, aby wspólnie wypracować skuteczne rozwiązania aktualnych problemów.

Wspólna polityka rolna

– Na nową wspólną politykę rolną UE będzie przeznaczonych o 5% mniej środków. Istnieje jednak ryzyko, że budżet nie zostanie ustalony do przyszłorocznych wiosennych wyborów parlamentarnych, a to oznacza, że dyskusja nad nową WPR potrwa jeszcze długo – mówił Czesław Siekierski, przewodniczący komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Mimo kurczącego się budżetu i wprowadzania ,,uproszczeń”, na hodowców narzucane są kolejne obowiązki podnoszenia standardów, a jednocześnie na rynek unijny trafia wołowina, która nie spełnia nawet połowy wymogów. Nie podążają za tym korzyści finansowe rekompensujące wyższe koszty, a produkcja wołowiny bez wsparcia WPR będzie nieopłacalna. – Rozmawiamy o kluczowych sprawach WPR, nie mając ustalonego budżetu, a to może okazać się bardzo niebezpieczne – ostrzegał Jean-Pierre Fleury, przewodniczący grupy roboczej ds. wołowiny i cielęciny COPA-COGECA.

Utrata rynku – brexit

Brexit będzie poważnym ciosem dla Irlandii, która eksportuje do Wielkiej Brytanii rocznie 283 tys. t wołowiny (dane za 2017 r.), Holandii (eksport 28 tys. t) i Polski (eksport 15 tys. t). 
Nadal rozważane są trzy opcje brexitu. Porozumienie może zostać przyjęte pod koniec grudnia 2018 r., 28 dni po pierwszym głosowaniu, może także być odrzucone. Jeżeli porozumienie zostanie przyjęte, 30 marca 2019r. Wielka Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej.

Umowy z połową świata

Europejscy farmerzy w 2017 r. wyprodukowali 7,9 mln t wołowiny, z czego wyeksportowano z UE 0,531 mln t, a import stanowił 0,306 mln t. Unia Europejska rozpoczęła negocjacje dwustronne o wolnym handlu z wieloma krajami, dzięki czemu do 2025 r. UE zawrze umowy porozumienia z ponad połową świata, z wyjątkiem USA, Rosji i Chin. Zakończono negocjacje z Japonią  (obniżenie ceł z 39 na 27%) i Meksykiem (40 tys. t po zerowej stawce celnej), gdzie jest duże zapotrzebowanie na mięso produkowane bez użycia hormonów wzrostu. Kanada zawarła umowę na 45 tys. ton wołowiny, ale nie jest w stanie wykorzystać tego kontyngentu, bo nie może sprostać wysokim unijnym standardom. 
– Na niektórych rynkach jesteśmy mniej konkurencyjni pod względem wołowiny, bo mamy dość wysokie koszty produkcji, a hodowla jest obwarowana wieloma standardami – mówił John Clarke z DGAGRI KE. UE negocjuje także z Norwegią i krajami Mercosuru (Ameryki Płd.), Singapurem oraz Indonezją. W planach jest poprawa relacji handlowych z krajami afrykańskimi, ponieważ rozwinie się tam klasa średnia i wzrośnie zapotrzebowanie na wołowinę. 

Polska w obliczu zagrożeń

Niestety, mimo wielu otwartych rynków i ogromnej ilości eksportowanej wołowiny, opłacalność produkcji jest na niskim poziomie. W kontekście zagrożeń i jeszcze niższego wsparcia, trzeba zawalczyć o swoje.
 – Oczekujemy wyrównania dopłat bezpośrednich, wsparcia promocji wołowiny, aby zwiększyć krajowe spożycie. W związku z tym, że Polska jest importerem cieląt, potrzebujemy wsparcia hodowli bydła mięsnego, czyli dopłat do mamek. Nie chcemy na rynku światowym i europejskim być tylko konkurencyjni cenowo. Chcemy też konkurować jakością – mówił Jacek Zarzecki, Prezes PZHIPBM.

Jeżeli jesteś ciekawy jakie są prognozy cen żywca wołowego na przyszły rok i jakie są pomysły polskiego Sektora Wołowiny, czytaj najnowsze styczniowe wydanie Top Bydło!

dkol
Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)