Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Wścieklizna w Bydgoszczy

Obrazek

W ostatnim numerze top agraru ostrzegaliśmy przed wścieklizną (TAP str. 169).  Problem stał się realny parę dni temu w Bydgoszczy, gdzie do badań trafił podejrzany nietoperz. 

dr Mirosława Wieczorek30 lipca 2019, 16:24
W jego zwłokach badania potwierdziły obecność wirusa wścieklizny. Zgodnie z ustawą o z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wścieklizna jest chorobą podlegającą obowiązkowi zwalczania z urzędu. W takich przypadkach powiatowy lekarz weterynarii wyznacza obszar zagrożony, na którym obowiązują specjalne nakazy i zakazy obejmujące wszystkich posiadaczy zwierząt (w tym gospodarskich).

Psy należy trzymać na uwięzi, koty w zamknięciu. Wszystkie psy powinny mieć aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie (jest to też wskazane u kotów); na drogach publicznych wywieszono tablice ostrzegawcze. Na terenie zagrożonym obowiązuje zakaz organizowania targów i wystaw, a na wszelkie przemieszczenia zwierząt musi zezwolić powiatowy lekarz weterynarii w Bydgoszczy.

Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie oraz bydło. Okres inkubacji wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne i bardzo odporny na niskie temperatury.

Wścieklizna przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie), choć niebezpieczne jest też podrapanie przez chore zwierzę. W przypadku kontaktu człowieka z podejrzanym zwierzęciem zaleca się szczepienia profilaktyczne.

mw


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Mirosława Wieczorek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)