Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Wystawa Zwierząt w Sielinku

Obrazek

Podczas jednej z pierwszych tegorocznych wystaw hodowlanych najważniejsze laury podzielili między siebie OHZ Garzyn i PRH Gałopol.

9 czerwca 2014, 12:09

Krowa Addison w II laktacji (po buhaju Altaross), pochodząca z Ośrodka Hodowli Zarodowej Garzyn oraz jałówka Jeżyka (po buhaju Sid) z Przedsiębiorstwa Rolniczo-Hodowlanego Gałopol zdeklasowały rywalki i zostały uhonorowane tytułem Superczempionów XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Sielinku (woj. wielkopolskie).

Rywalizacja dwóch wymienionych gospodarstw była widoczna podczas całej oceny. Ostatecznie, oprócz wyżej wymienionych – dzięki swoim zwierzętom i ich doskonałemu przygotowaniu – zgarnęły po trzy tytuły Czempionów oraz jednego (Garzyn) i dwa Wiczeczepionaty (Gałopol). Duże gratulacje należą się także Top Farms Wielkopolska, PR Długie Stare, GRH Żydowo, HZZ Żołędnica a także SK w Pępowie i SK w Iwnie. Swoje zwierzęta do Sielinku przywiozło 16 hodowców, w tym trzy gospodarstwa indywidualne. Sędziowie, pod przewodnictwem Romana Januszewskiego z PFHBiPM, ocenili łącznie ok. 100 zwierząt. Oto pełna lista laureatów:

1) Jałowice I kategoria wiekowa
– Boliwia, nr. kat. 10 (OHZ Garzyn) – CZEMPION
– Lutnia, nr. kat. 6 (PRH Gałopol) – WICECZEMPION
2) Jałowice II kategoria wiekowa
– Hurana, nr. kat. 15 (Top Farms Wielkopolska) – CZEMPION
– Nera, nr. kat. 14 (RGD Dłoń) – WICZECZEMPION
3) Jałowice III kategoria wiekowa
– Kosa, nr. kat. 30 (PRH Gałopol) – CZEMPION
– Armenia, nr. kat. 14 (Top Farms Wielkopolska) – WICZECZEMPION
4) Jałowice IV kategoria wiekowa
– Ala, nr. kat. 39 (PR Długie Stare) – CZEMPION
– Miderka, nr. kat. 34 (PRH Gałopol) – WICZECZEMPION
5) Jałowice V kategoria wiekowa
– Jeżyka, nr. kat. 45 (PRH Gałopol) – SUPERCZEMPION
– Krata, nr. kat. 43 (GRH Żydowo) – WICZECZEMPION
6) Jałowice rasy Simentalskiej
– Sendi, nr. kat. 55 (SK Pępowo) – CZEMPION
– Linda, nr. kat. 53 (SK Pępowo) – WICZECZEMPION
7) Krowy w I laktacji
– Obca, nr. kat. 72 (PRH Gałopol) – CZEMPION
– Haiti, nr. kat. 79 (OHZ Garzyn) – WICZECZEMPION
8) Krowy w II laktacji
– Addison, nr. kat. 90 (OHZ Garzyn) – SUPERCZEMPION (zdjęcie: powyżej)
– Dolna, nr. kat. 96 (HZZ Żołędnica) – WICZECZEMPION
9) Krowy w III laktacji
 – Addison, nr. kat. 103 (OHZ Garzyn) – CZEMPION
– Anna, nr. kat. 99 (HZZ Żołędnica) – WICZECZEMPION
10) Krowy rasy Jersey
– Jedlina 72, nr. kat. 107 (SK Iwno) – CZEMPION
– Jarzyna 27, nr. kat. 110 (SK Iwno) – WICZECZEMPION

mj1 z 8
Tegoroczną imprezę połączono z Dniami Pola i Energii.

Tegoroczną imprezę połączono z Dniami Pola i Energii.

2 z 8
Superczempion w kategorii Jałówek.

Superczempion w kategorii Jałówek.

3 z 8
Moment wyboru Superczempiona.

Moment wyboru Superczempiona.

4 z 8
Laureatka IV kategorii wiekowej Jałówek.

Laureatka IV kategorii wiekowej Jałówek.

5 z 8
Wiceczempionka w I kategorii wiekowej jałówek.

Wiceczempionka w I kategorii wiekowej jałówek.

6 z 8
Najpiękniejsza krowa w I laktacji.

Najpiękniejsza krowa w I laktacji.

7 z 8
Ocena krów rasy Jersey (na pierwszym planie zwycieżczyni).

Ocena krów rasy Jersey (na pierwszym planie zwycieżczyni).

8 z 8
Stary ciągnik w nowej odsłonie.

Stary ciągnik w nowej odsłonie.

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)