Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Zmiany w ustawie o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Obrazek
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Ustawa ta dostosowuje polskie prawo w zakresie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. 
Dorota Kolasińska31 lipca 2020, 11:23
Na stronie premier.gov pojawił się komunikat o zmianach, które zostały wprowadzone w projekcie ustawy o organizacji rozrodu i hodowli zwierząt. Zmiany były wymagane przez odgórne zapisy w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1012. 

Wielkopolska Izba Rolnicza z projektu wydobyła najważniejsze zmiany, które będą dotyczyły rolników. Pierwsza zmiana dotyczy zapewnienia ciągłości prowadzenia ksiąg hodowlanych bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń, a także prowadzenie oceny wartości użytkowej i genetycznej tych gatunków zwierząt.

Minister otrzyma uprawnienia m.in. możliwość zatwierdzania programów hodowlanych realizowana przez uznane związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane oraz możliwość uznawania za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych dla świń. 

Trzecia zmiana dotyczy zapewnienia ciągłości prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych, pszczół, jeleniowatych i drobiu, których nie dotyczy unijne rozporządzenie (2016/1012) oraz określone wymagania wobec zwierząt wykorzystywanych do rozrodu. Czwarta dotyczy listy zwierząt gospodarskich uzupełnionej o alpaki i jedwabniki morwowe, dla których umożliwione będzie prowadzenie hodowli, w sposób właściwy dla zwierząt gospodarskich.

Ponadto ustawa wprowadzi szczegółowe przepisy, które będą podstawą do udzielenia pomocy związanej z prowadzeniem ksiąg hodowlanych oraz oceną wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich. Uzasadnienie do projektu zawiera wyjaśnienie, że pomoc w tym zakresie, będzie udzielana pośrednio, w formie subsydiowanych usług polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych - pomoc o stawce do 100% kosztów kwalifikujących się, oraz prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich - pomoc o stawce do 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

oprac. dkol na podst. wir.org.pl
fot. Kolasińska


Picture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)