Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Bydło>Aktualności branżowe>

Zwalczanie BSE – kontynuacja programu

Obrazek
W przyszłym roku będzie kontynuacja programu zwalczania choroby szalonych krów. Podatnicy zapłacą za niego ponad 700 tys. zł. Niestety nie możemy liczyć na współfinansowanie Komisji Europejskiej, które z powodu ciągłego braku unijnego budżetu na lata 2021-2027 jest wstrzymane.
wk2 grudnia 2020, 10:35
Celem programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła jest ochrona zdrowia publicznego przez monitorowanie i zwalczanie BSE. Jego wprowadzenie wśród przeżuwaczy jest także naszym obowiązkiem wynikającym z unijnych przepisów.
Ale od czasu epidemii BSE, która rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii wiele się zmieniło. W dniu 25 maja 2017 r. Polska została uznana przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE) za państwo o znikomym ryzyku wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE).

Dzięki efektywnemu zwalczaniu BSE w całej Unii Europejskiej i Polsce począwszy od 1 stycznia 2018 r. zwierzęta poddawane normalnemu ubojowi nie są badane w kierunku BSE. Obowiązkiem badania w kierunku BSE objęte pozostają nadal zwierzęta należące do grupy ryzyka oraz zwierzęta będące w każdym wieku w przypadku, gdy ich zachowanie nasuwa podejrzenie wystąpienia BSE.

Zgodnie z założeniami przedmiotowego projektu rozporządzenia kontrola BSE w Polsce od 1 stycznia 2021 r. będzie polegać na:

  •  prowadzeniu aktywnego nadzoru, przez który rozumie się badanie bydła zaliczanego do grup ryzyka (np. zwierzęta padłe, poddane ubojowi z konieczności, wykazujące nietypowe objawy w trakcie badania przedubojowego, w tym zwierzęta, które doznały urazów w trakcie transportu lub w rzeźni, lub zostały zabite w ramach zwalczania choroby zakaźnej zwierząt, zwierzęta ze stad, w których stwierdzono stosowanie przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu). W tym wypadku próbki będą pobierane od zwierząt w wieku powyżej 48. miesiąca życia.,
  •  prowadzeniu biernego nadzoru, przez który rozumie się badanie bydła w każdym wieku w przypadku, gdy zachowanie zwierzęcia nasuwa podejrzenie wystąpienia BSE.


Po wykryciu przypadku dodatniego zwalczanie  BSE, polega m.in. na ustaleniu pozostałych zwierząt  w gospodarstwie, w którym przebywało zwierzę, u którego stwierdzono BSE, potomstwa tych zwierząt urodzonego w okresie dwóch lat przed wystąpieniem objawów klinicznych lub stwierdzeniem BSE u krowy oraz ustaleniu zwierząt należących do kohorty. Następnie, w drodze decyzji administracyjnej, nakazanie zabicia wszystkich zwierząt należących do kohorty oraz zarządzenie pobrania próbek w kierunku BSE od zabitych zwierząt.

Program zwalczania BSE na 2021 r. jest kontynuacją podobnych programów prowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną w poprzednich latach. Jest jednak jedna zasadnicza różnica. W latach poprzednich program był współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. W związku z faktem, że do chwili obecnej budżet UE na lata 2021-2027 nie został zatwierdzony, nie jest możliwe zatwierdzenie przez Komisję Europejską programu oraz jego współfinansowanie z budżetu UE w 2021 r. Ten koszt polski podatnik będzie musiał wziąć na siebie. Szacowane ogólne koszty realizacji wyniosą ponad 715 tys. zł.
wk

Ważne Tematy

Ważne Tematy

Ważne Tematy