Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

175 mln zł pomocy dla producentów trzody chlewnej

Na biurko premiera trafiło już rozporządzenie ustanawiające rządową pomoc dla producentów trzody chlewnej. Wartość programu to 175 mln zł., które mają trafić do ok. 13 tys. rolników. Termin składania wniosków mija 20 grudnia.

wk7 grudnia 2020, 14:33
W związku z pogłębiającymi się trudnościami na rynku wieprzowiny, spowodowanymi zamknięciem lub ograniczeniem rynków zbytu jako efekt epidemii COVID-19, rząd zamierza udzielić pomoc producentom świń, którzy nie zostali objęci pomocą wynikającą z programu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach PROW oraz pomocą na wyrównanie dochodów producentów świń prowadzących produkcję świń na obszarach ASF.

- Udzielenie wsparcia zmniejszy skalę niezadowolenia producentów świń, którzy nie mogli uzyskać pomocy w związku z COVID-19 ze środków PROW 2014–2020 – napisano w Ocenie Skutków Regulacji.

Kto będzie mógł otrzymać pomoc z ARiMR?


O pomoc będą mogli wnioskować producenci świń, którzy utrzymywali średnio dziennie w okresie od dnia 1 marca 2020 r do dnia 15 lipca 2020 r. co najmniej 21 świń zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 


- Założono, że proponowana pomoc może być kumulowana z pomocą udzielaną z tytułu prowadzenia również innych niż produkcja świń w cyklu otwartym kierunków produkcji rolnej na podstawie rozporządzenia PROW, przy czym łączna kwota pomocy nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 7000 euro – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Jaka będzie wysokość pomocy?


Wysokość pomocy będzie wypłacana w formie ryczałtu:

1) 4500 zł dla posiadacza co najmniej 21 świń i nie więcej niż 50 świń,
2) 14 900 dla posiadacza więcej niż 50 świń i nie więcej niż 200 świń,
3) 23 800 zł dla posiadacza więcej niż 200 świń.

Wysokość pomocy ustalono na poziomie analogicznym jak w rozporządzeniu PROW, traktując, że projektowana pomoc jest komplementarna do udzielanej producentom świń w obiegu zamkniętym na podstawie rozporządzenia PROW. Przy ustalaniu wysokości wsparcia brano pod uwagę zarówno spadek cen, problemy ze zbytem, wydłużenie procesu produkcji i konieczność ponoszenia wyższych kosztów produkcji.

Kiedy ARiMR wypłaci pomoc finansową?Pomoc będzie wypłacana producentowi świń w wysokości określonej w decyzji o przyznaniu pomocy na podstawie złożonego przez rolnika wniosku do dnia 20 grudnia 2020 r. Na pomoc zostanie przeznaczonych 175 mln zł. W przypadku gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało zapotrzebowanie na pomoc przekraczającą 175 mln zł, zostanie zastosowany współczynnik korekty kwot pomocy w celu zapewnienia nieprzekroczenia dostępnej kwoty pomocy.

MRiRW szacuje się, że ok. 13 tys. producentów świń nie otrzymało pomocy w związku z COVID-19 ze środków PROW 2014–2020.


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)