Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Będzie wsparcie dla małych producentów świń

Obrazek

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wraz z sekretarzem stanu Jackiem Boguckim przedstawili na propozycję wsparcia finansowego małych producentów wieprzowiny. Do naszej redakcji cały czas napływają listy wyrażające niezadowolenie ze strony większych producentów świń.

Aleksandra Galus5 stycznia 2016, 14:58

Na chwilę obecną projekt rozporządzenia Rady Ministrów został skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. - Skorzystaliśmy z możliwości rozwiązań unijnych i wyasygnowaliśmy kwotę ponad 28 mln euro na pomoc dla sektorów mleka i wieprzowiny – poinformował minister Jurgiel.

Sekretarz stanu Jacek Bogucki wyjaśnił także, że w projekcie rozporządzenia zawarte zostały warunki udzielenia tej pomocy, dodając jednocześnie, że – stawka pomocy dla producentów wieprzowiny nie może być większa niż 70 zł/sztukę, a wsparcie udzielone będzie producentowi, który w dniu 30 września 2015 roku posiadał nie więcej niż 2000 świń. - Przewidujemy wsparcie producentom mleka, którzy w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15000 kg – dodał sekretarz stanu Jacek Bogucki.
Według założeń projekt ma umożliwić przyznanie producentom mleka i świń wsparcia finansowego. Na ten cel Polska otrzymała kwotę 28 946 973 euro. Rozwiązania tego rozporządzenia przewidują także możliwość przyznania dodatkowego finansowania ze środków krajowych do maksymalnej wartości równej 100% kwoty przyznanej danemu krajowi ze środków UE. Polska skorzystała z tej możliwości.

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów wsparcie zostanie wypłacone dla producentów mleka i producentów świń. Łączna pula dostępnych środków została podzielona na powyższe sektory w równych częściach.

Wsparcie będzie udzielane producentowi świń, jeżeli:

  1. w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń, co jest ustalane na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt; 

  2. w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. sprzedał co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada tego producenta; 

  3. w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 o numerze identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada tego producenta, zostało poddanych ubojowi w rzeźni. 
Oprac. agPicture of the author
Autor Artykułu:Aleksandra Galus
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)