Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Fundusze promocji tylko na mięso z krajowych świń?

Obrazek

Producenci trzody chlewnej chcą, aby fundusze promocji finansowały tylko działania dotyczące mięsa wieprzowego pochodzącego od krajowych świń. Tymczasem ministerstwo rolnictwa zastanawia się nad wydłużeniem o 5 lat okresu przejściowego, który zezwala na promowanie także produktów pochodzących od zaimportowanych prosiąt i warchlaków.

wk4 lipca 2018, 09:32
Producenci żywca wieprzowego w kraju obciążeni są składką na Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, którego środki przeznaczane są na promowanie mięsa wieprzowego pochodzącego od świń. Także tych nieurodzonych na terytorium Polski. Ale w grudniu 2016 r. dochodzi do nowelizacji ustawy o funduszach promocji. Jej celem było ograniczenie importu prosiąt i rozwinięcie ich produkcji w kraju. Zdecydowano, że środki funduszy promocji mogą być przeznaczane na finansowanie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolno-spożywczych, których produkcja podstawowa odbywa się na terytorium Polski, a w przypadku produktów przetworzonych, do produkcji którego użyto nie więcej niż 25 % składników pochodzących z poza terytorium kraju.

Jednocześnie rząd wpisał w ustawę 2 letni okres przejściowy. Dlaczego? Z uwagi na specyfikę branży wieprzowej, w której duży odsetek ubitych świń stanowią zaimportowane prosięta i warchlaki. Dlatego do 31 grudnia 2018 r. środki finansowe funduszy promocji produktów rolno-spożywczych mogą być przeznaczone na finansowanie programów promocyjnych lub informacyjnych, dotyczących mięsa wieprzowego, które zostało pozyskane ze świń, których:
  • ostatni etap chowu wynoszący co najmniej 4 miesiące odbył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi przekraczał 6 miesięcy;
  • chów odbył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od dnia, w którym osiągnęły masę 30 kg - w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi nie przekraczał 6 miesięcy, a ich masa wynosiła co najmniej 80 kg;
  • chów odbył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi nie przekraczał 6 miesięcy, a ich masa wynosiła mniej niż 80 kg.

Powyższe przepisy przestają obowiązywać z końcem tego roku. Okres przejściowy miał na celu ułatwienie branży mięsa wieprzowego dostosowanie cyklu produkcji mięsa w taki sposób, aby od 1 stycznia 2019 r. wsparcie ze środków funduszy mogło być przeznaczane na promocję mięsa wieprzowego pochodzącego od świń urodzonych w Polsce oraz których chów i ubój odbył się na terytorium kraju.

Tymczasem resort rolnictwa rozpoczął właśnie konsultacje aby okres przejściowy przedłużyć o kolejne 5 lat. - Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej nie widzi potrzeby przedłużania okresu przejściowego na działania, programy informacyjne lub promocyjne dotyczące mięsa wieprzowego pochodzącego od świń urodzonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – napisał Aleksander Dargiewicz z KZP-PTCh. wk
Fot. Kurek


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)