Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

GUS: wzrósł import i pogłowie świń

- Pogłowie świń w grudniu 2020 r. liczyło 11 727,4 tys. sztuk. To o 4,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – poinformował dziś GUS. Wzrost pogłowia wystąpił we wszystkich grupach świń. W końcówce roku nastąpił duży spadek ceny żywca.

Kamila Szałaj29 stycznia 2021, 19:21
Z danych GUS wynika, że na początku grudnia 2020 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 727,4 tys. sztuk i było wyższe o 512,0 tys. sztuk (o 4,6 proc.) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2019 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu 2020 r. – wyższe o 294,8 tys. sztuk, tj. o 2,6 proc. 

Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2019 r. o 58,2 tys. sztuk (o 7,7 proc.) do poziomu 815,0 tys. sztuk. W tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 27,2 tys. sztuk (o 5,2 proc.) do 546,7 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2020 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 20,1 tys. sztuk (o 2,5 proc.), w tym macior prośnych spadła o 3,6 tys. sztuk, tj. o 0,7 proc.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup w grudniu 2020 r. wynosił: 
– prosięta o wadze do 20 kg – 20,3 proc., 
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg  – 29,4 proc., 
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 43,3 proc., 
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 7,1 proc.. 

Jak więc widać, największy udział w strukturze stada stanowiło pogłowie tuczników - 43,3 proc.

Wyższy import


W okresie od czerwca do listopada 2020 r. import świń wynosił 3499, 9 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2019 r. o 0,8 proc. (o 27,2 tys. sztuk). Wpłynął on na wzrost pogłowia świń.

Niższe ceny


Jeśli chodzi o ceny GUS wyliczył, że w 2020 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 5,22 zł i była o 2,5  proc. niższa od rejestrowanej w 2019 r. Ale już w grudniu 2020 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom w skupie 3,95 zł tj. o 36,8 proc. mniej niż w grudniu 2019 r.  Warto zaznaczyć, że cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w grudniu br. 79,37 zł za 1 dt i była wyższa o 18,3 proc. od notowanej w grudniu przed rokiem.
ksz, źródło danych: GUS


Picture of the author
Autor Artykułu:Kamila Szałaj
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)