Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Jak COVID-19 wpłynął na rynek wieprzowiny?

Obrazek
Sytuacja na rynku wieprzowiny w 2021 r. będzie zależała od dalszego rozwoju epidemii koronawirsua oraz rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. Bez zmian pozostaje ogromny import duńskich warchlaków. W zeszłym roku kupiliśmy ich ok. 6,5 mln sztuk. I nic nie wskazuje na to, żeby coś miało tu się zmienić.
wk9 kwietnia 2021, 14:01
Ministerstwo rolnictwa przygotowało sektorową analizę zachowania poszczególnych rynków rolnych od początku epidemii koronawirsua. W przypadku rynku wieprzowiny analitycy resortu rolnictwa potwierdzili jej niekorzystny wpływ na rynek w Polsce. 

Ubojnie na hamulcu


W pierwszym półroczu 2020 r. odnotowano duży spadek ubojów przemysłowych. Spadek ten, zwłaszcza w marcu i kwietniu, był częściowo spowodowany problemami logistycznymi i ograniczeniami sanitarnymi wprowadzonymi w ubojniach oraz absencją pracowników w związku z pandemią. Sytuacja ta spowodowała okresowe wstrzymywanie skupu żywca (głównie w kwietniu 2020 r.) przez zakłady mięsne, a producenci byli zmuszeni do przetrzymywania tuczników do mniej opłacalnych ekonomicznie, wyższych mas ubojowych. Sytuacja epidemiczna w ubojniach uległa poprawie dopiero w drugiej połowie 2020 r, gdy wielkość dostaw zwiększyła się.  
Ostatecznie w całym 2020 r. wielkość ubojów przemysłowych świń (liczona w wadze żywej) była zbliżona do uzyskanej w 2019 r. i wyniosła około 2,6 mln ton (2 mln ton wbc.). W grudniu 2020 r. krajowe pogłowie trzody chlewnej liczyło 11,7 mln szt., o 4,6% więcej niż w grudniu 2019 r. 

Zapchany rynek 


W Unii Europejskiej, jak również w Polsce, od marca do grudnia 2020 r. utrzymywała się spadkowa tendencja cen zakupu trzody chlewnej, spowodowana ograniczeniem popytu na mięso wieprzowe. Zmniejszenie popytu na wieprzowinę było efektem czasowego zamknięcia działalności branży gastronomicznej i hotelarskiej z powodu pandemii koronawirusa oraz ograniczeń w eksporcie mięsa z Niemiec do krajów trzecich z powodu występowania wirusa ASF. Sytuacja ta generowała nadwyżki podaży wieprzowiny na rynku unijnym, co skutkowało ograniczeniem możliwości eksportowych z Polski do krajów UE, które są głównymi odbiorcami wieprzowiny z Polski.
 

Handel zagraniczny wieprzowiną 


W 2020 r. Polska, pod względem wolumenu, była piątym eksporterem produktów wieprzowych poza obszar celny UE, ale większa część sprzedawanego za granicę (około 70%) asortymentu wieprzowego znalazła nabywców przede wszystkim w krajach Unii Europejskiej. W 2020 r. z Polski wyeksportowano 714 tys. ton żywca, mięsa, przetworów i tłuszczów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 5% mniej niż w roku 2019. Przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej asortymentu wieprzowego w 2020 r. wyniosły blisko 1,6 mld euro (7,2 mld zł) i były o 1% większe w odniesieniu do 2019 r. Do krajów UE wyeksportowano 69% (494 tys. ton) wolumenu asortymentu wieprzowego (spadek o 12%), a do krajów trzecich 31% (220 tys. ton), co oznacza 17% wzrost. 
W 2020 r. do Polski zaimportowano 890 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych (w ekwiwalencie tusz), o 1% mniej niż w 2019 r., a wydatki poniesione na zakup tego asortymentu były o 8% mniejsze niż w 2019 r. i wyniosły 1,9 mld euro (8,3 mld zł). 

Strumień warchlaków bez zmian


Jednocześnie do Polski zaimportowano 7 mln sztuk trzody chlewnej, podobnie jak w 2019 roku. W tym import świń o masie poniżej 50 kg (prosiąt i warchlaków) wyniósł 6,5 mln sztuk (o 2% więcej). Prosięta i warchlaki przywożono głównie z Danii (90%) oraz niewielkie ilości z Niemiec (4%) i Niderlandów (3%). 
Odbicie cenowe
Na początku 2021 r. zarówno w UE, jak i w Polsce odnotowano wzrost cen żywca wieprzowego. W styczniu 2021 r. (dane GUS) za trzodę chlewną krajowi dostawcy uzyskiwali przeciętnie 3,96 zł/kg, o 0,2% więcej niż w grudniu 2020 r. ale o 34% mniej niż przed rokiem. W lutym i na początku marca br. wzrost cen żywca wieprzowego był kontynuowany. 
W pierwszym tygodniu marca za trzodę chlewną średnio w kraju dostawcy uzyskiwali 5,02 zł/kg, o 7% więcej niż w ostatnim tygodniu lutego br. i o 24% więcej niż przed miesiącem. Żywiec ten był jednak o 22% tańszy niż przed rokiem.

Prognoza dla rynku wieprzowiny na 2021 r.


Zdaniem ekspertów MRiRW w 2021 r. rozwój krajowej produkcji trzody chlewnej będzie uzależniony m.in. od:
sytuacji epidemicznej w Polsce i w Europie, 
stopnia rozprzestrzeniania się wirusa ASF, 
opłacalności produkcji żywca wieprzowego, której wyznacznikiem jest relacja cen trzody w skupie do ceny żyta lub jęczmienia, a także relacja ceny zakupu jednego prosięcia do ceny jednego tucznika w skupie. 
Wzrost pogłowia świń, który nastąpił w grudniu 2020 r. będzie skutkował wzrostem produkcji żywca wieprzowego w pierwszym półroczu 2021 r. Natomiast poziom produkcji w drugim półroczu będzie się kształtował pod wpływem sytuacji cenowej na rynku pasz oraz popytu na wieprzowinę.
wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)