Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Jak poprawić sytuację na rynku trzody chlewnej?

Obrazek

W Poznaniu trwa kolejne spotkanie wielkopolskich hodowców trzody chlewnej, którzy debatują o możliwych do wprowadzenia działaniach mających na celu poprawę sytuacji na polskim rynku trzody chlewnej.

13 lutego 2019, 10:12
Spotkanie zorganizowała Wielkopolska Izba Rolnicza i Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej. Jego uczestnicy debatują nad zgłoszonymi po ostatnich spotkaniach propozycjami i wnioskami. Oto one:


KIERUNKI DZIAŁAŃ JAKIE POWINNY ZOSTAĆ PODJĘTE W CELU POPRAWY SYTUACJI NA RYNKU TRZODY CHLEWNEJ

I.               Wsparcie krajowej produkcji trzody chlewnej

 1. Działania wspierające produkcję w CYKLU ZAMKNĘTYM
 1. Przygotowanie i wdrożenie strategii odbudowy pogłowia polskiej hodowli zarodowej rasy WBP i PBZ oraz ich krzyżówek WBPxPBZ (F1) jako rasy krajowe.
 2. Dopłaty w stadach podstawowych w rasach krajowych WBP i PBZ oraz krzyżówkach tych ras z budżetu państwa.

- dopłata do zakupu loszek licencjonowanych -  wysokość dopłaty min. 200 zł.

- dopłata do macior stada podstawowego rasy WBP i PBZ oraz ich krzyżówek – wysokość dopłat równoznaczna z wysokością dopłat do ras zachowawczych.

 1. Likwidacja stawki VAT na sprzedaż/zakup loszek hodowlanych WBP, PBZ oraz WBPxPBZ (F1).
 2. Ograniczenie importu warchlaków przez promocję produkcji prosiąt i warchlaków krajowych:

- promowanie zakupu polskich prosiąt/warchlaków poprzez likwidację stawki VAT na sprzedaż polskich prosiąt/warchlaków.

 1. Promocja gospodarstw rodzinnych utrzymujących trzodę w cyklu zamkniętym.
 1. Działania wspierające produkcję w cyklu otwartym.

1.   Zmiana w IRZ – zmiana zasady kolczykowania trzody chlewnej importowanej. Zwierzęta z importu powinny posiadać znakowanie kraju urodzenia aż do końca tuczu.  

2.   Opodatkowanie tuczu nakładczego.

II.                                                                   Działania wpływające na przetwórstwo

 1. Nałożenie na sieci  sklepów spożywczych/sklepy wielkopowierzchniowe ustawowego obowiązku sprzedaży co najmniej 30 proc. mięsa i przetworów mięsnych.

a)    Wprowadzenie i egzekwowanie obowiązku znakowania mięsa i produktów mięsnych zarówno pakowanych jak i sprzedawanych na wagę, oraz produktów przetworzonych, nazwą kraju pochodzenia, flagą kraju pochodzenia.

Za kraj pochodzenia w/w artykułów uznaje się kraj, w którym urodziły się zwierzęta z których pozyskane zostało mięso oraz składniki mięsne.

b)  Znakiem produktu polskiego mogą zostać oznaczone przetworzone produkty spożywcze zawierające mięso tylko pochodzenia polskiego.

 1. Wprowadzenie uregulowań prawnych umożliwiających skrócenie łańcucha żywnościowego pomiędzy gospodarstwem, a przetwórstwem.

III.                                                               Skuteczniejsza walka z ASF

 1. Przywrócenie stanu populacji dzików w Polsce z roku 2000, czyli 100 tys. osobników.
 2. Wyznaczenie stref buforowych, w których limit odstrzału sanitarnego będzie zwiększony- polowania w tych pasach byłyby organizowane w kierunku do stref ASF.
 3. W strefach ASF skuteczniejsze odstrzały dzików.
 4. Wprowadzenie kar dla osób zakłócających polowania.
 5. Dopuszczenie używania noktowizorów i termowizyjnych urządzeń optycznych podczas polowań w nocy na dziki, a także możliwość stosowania podczas polowań tłumików, pistoletów i rewolwerów.
 6. Przekazanie kompetencji spraw łowieckich Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 7. Większy nadzór oraz wzmożenie kontroli nad importowanymi zbożami oraz ograniczenie importu zbóż z krajów objętych ASF-em.
 8. Wprowadzenie zakazu importu do Polski żywych zwierząt/ tuczników ze stref objętych ASF.
 9. Przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjno – edukacyjnej dla obywateli RP odnośnie konieczności zmniejszenia populacji dzika oraz wpływu rozprzestrzenia się ASF na bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

IV.                                                               Poprawa efektywności działania Inspekcji Weterynarii/ Bioasekuracja

 1. Objęcie programem bioasekuracji zakładów paszowych.
 2. Wprowadzenie możliwości przemieszczania zwierząt w obszarze zapowietrzonym i zagrożonym przed upływem 40 i 30 dni między siedzibami stad przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności (osobisty nadzór lekarzy weterynarii). Chodzi głównie o możliwość przemieszczenia odstawionych prosiąt na warchlakarnie lub na sprzedaż, w przypadkach kiedy w pomieszczeniach inwentarskich nie ma warunków do ich dalszego chowu.
 3. Możliwość wsparcia z PROW na budowę magazynów paszowych.
 4. Zabezpieczenie większych środków w budżecie państwa na ciągłe nabory wniosków na dofinansowanie bioasekuracji.
 5. Zabezpieczenie większych środków w budżecie państwa na likwidację skutków wystąpienia ognisk ASF.
 6. Zwiększone kontrole jakości półtusz, a także żywych tuczników skierowanych do uboju.
 7. Wprowadzenie wymogów dla importowanych półtusz wieprzowych i żywca z krajów z poza Unii Europejskiej w postaci spełniania norm utrzymania dobrostanu tych zwierząt, a także egzekwowanie zakazu karmienia takich zwierząt paszami, które są zabronione w UE dla zachowania konkurencyjności naszych gospodarstw.
 8. Zwiększenie zatrudnienia i podwyższenie wynagrodzenia dla inspektorów weterynaryjnych oraz wprowadzenie systemu pracy zmianowej umożliwiającej kontrole zakładów przez 24 h.

V.                                                                   Inne działania mające na celu poprawę sytuacji w branży trzody chlewnej:

1.     Utworzenie polskiej giełdy, na podstawie której będą ustalone ceny skupu trzody chlewnej w Polsce.

2.     Wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń produkcji zwierzęcej od chorób zakaźnych dotowanych przez państwo.

3.     Wprowadzenie do PROW 2014 – 20 wsparcia inwestycji związanych z budową lokalnych rzeźni, ubojni przez grupy rolników. Przygotowanie standardowego projektu lokalnej rzeźni zaakceptowanego przez właściwe służby.

4.     Ograniczenie ustawowe importu mięsa stanowiącego rezerwy strategiczne. Firmy sprowadzające mrożone mięso starsze niż 12 m-cy powinny poinformować o tym odpowiednie służby, wprowadzono by też szczegółowe kontrole.

5.     Zmiany w systemie IRZ wprowadzające status stada zawieszonego. Producenci, którzy zaprzestają produkcji trzody/bydła zgłaszają do ARiMR zawieszenie produkcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu ARiMR na bieżąco jest w stanie określić ile siedzib stad zwierząt funkcjonuje w Polsce.

ZOBACZ TRANSMISJĘ ZE SPOTKANIA!Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)