Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Jubileusz Instytutu Zootechniki

Obrazek

Od 65 lat Państwowy Instytut Zootechniki PIB  utrzymuje się w czołówce placówek naukowych w naszym kraju. Rocznica ta jest okazją nie tylko do uroczystych obchodów, ale także podsumowania dokonań oraz zakreślenia przyszłych planów. 

Anna Kurek30 maja 2015, 13:20

Od 1950 r. Instytut Zootechniki prowadzi prace naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie nauk zootechnicznych, ukierunkowanych na bieżące i perspektywiczne potrzeby produkcji zwierzęcej. Jego misją jest także ochrona ginących ras zwierząt gospodarskich i zachowanie bioróżnorodności dla przyszłych pokoleń. 

Nowe inwestycje, powiększanie zaplecza naukowo-badawczego, otwarcie Krajowego Banku Materiałów Genetycznych, czy utworzenie Działu Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt to tylko niektóre z podejmowanych działań  służące nie tylko nauce, ale również całemu polskiemu rolnictwu, a w szczególności krajowej hodowli zwierząt. 

Obchody tegorocznego jubileuszu, odbyły się w siedzibie Instytutu w podkrakowskich Balicach 28 maja. Na ręce dyrektora, prof. dr. hab. Eugeniusza Herbuta spłynęły liczne gratulacje i podziękowania od całego środowiska związanego z hodowlą i produkcją zwierząt gospodarskich. Obchody były także okazją do odznaczenia zasłużonych pracowników naukowych Instytutu.   aku1 z 3
Obchody Jubileuszu były okazją do odznaczenia zasłużonych pracowników naukowych

Obchody Jubileuszu były okazją do odznaczenia zasłużonych pracowników naukowych

2 z 3
Na ręce dyrektora prof. dr. hab. Eugeniusza Herbuta spłynęły liczne gratulacje

Na ręce dyrektora prof. dr. hab. Eugeniusza Herbuta spłynęły liczne gratulacje

3 z 3
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele całego środowiska związanego z hodowlą zwierząt gospodarskich w Polsce

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele całego środowiska związanego z hodowlą zwierząt gospodarskich w Polsce

Picture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)