Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Komu odszkodowanie za zabicie lub poddanie ubojowi świń z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej?

Obrazek

Wydana przez powiatowego lekarza weterynarii decyzja o przyznaniu lub odmowie wypłaty odszkodowania za zabicie lub poddanie ubojowi świń z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Rolnik może oddać sprawę do sądu.

Anna Kurek27 stycznia 2020, 10:21

Wiodącym i emocjonującym tematem w dyskusjach rolników w związku z ASF jest problem wypłaty odszkodowań za zabicie lub poddanie świń ubojowi z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej (IW). Kwestia ta obrosła wieloma plotkami, a najchętniej podawane są przykłady rolników, którym wypłat odmówiono. Warto zatem przyjrzeć się problemowi przez pryzmat praw i obowiązków hodowców wynikających z przepisów.


Za co odszkodowanie?

W związku z działaniami IW, podejmowanymi przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, posiadaczowi zwierzęcia przysługuje: zapomoga, odszkodowanie lub nagroda.
Odszkodowanie z budżetu państwa przysługuje za świnie zabite lub poddane ubojowi wyłącznie z nakazu IW lub padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez IW przy ASF. Należy się ono także za zniszczone z nakazu powiatowego lekarza weterynarii (PLW) pasze oraz sprzęt, które nie mogą być odkażone.


Jeżeli chcesz się dowiedzieć jaka może być wysokość odszkodowania, komu przysługuje zapomoga oraz jak sądy uzasadniają swoje wyroki w takich sprawach? Zapraszamy do lektury lutowego wydania „top świnie”.Picture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)