Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani przez ASF?

Obrazek

Rząd wspiera rolników mieszkających w strefach występowania afrykańskiego pomoru, którzy chcą zrezygnować z hodowli trzody chlewnej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża w tym celu dwa programy. Jeden z nich właśnie się zakończył, na uruchomienie kolejnego trzeba będzie poczekać do końca tego miesiąca. 

wk13 sierpnia 2019, 11:58

Do 29 lipca br. można było składać wnioski na o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw” na obszarach ASF. W tym naborze wsparcie było przeznaczona dla rolników, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej i zająć się innym rodzajem działalności. Mogli liczyć na bezzwrotną premię w wysokości 60 tys. zł. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach - pierwszą w wysokości 48 tys. zł (80% premii) rolnik może otrzymać po doręczeniu decyzji o przyznaniu pomocy, a drugą ratę 12 tys. zł (20%) po zrealizowaniu biznesplanu. Ale z pomocy nie mogli skorzystać ci rolnicy, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie z programu nieprzerwanego nieutrzymywania świń w gospodarstwie.

Tymczasem już od 30 sierpnia do 28 września oddziały regionalne ARiMR będą czekać na chętnych zainteresowanych przyznaniem pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich objętych ASF. Jej maksymalna wysokość to 250 tys. zł. Ten nabór przeznaczony jest dla rolników, małżonków rolnika lub domowników rolnika, którzy na terenach wiejskich objętych afrykańskim pomorem świń prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować. 

O pomoc może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Katalog działalności gospodarczych objętych wsparciem jest niezwykle szeroki i obejmuje usługi, produkcję czy sprzedaż różnych produktów nie związanych z rolnictwem.

Wysokość pomocy zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Pomoc przyznaje się danemu podmiotowi tylko raz w wysokości przez niego wnioskowanej uzależnionej od liczby planowanych do utworzenia miejsc pracy, odpowiednio:

  • 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
  • 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
  • 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Premia wypłacana jest w dwóch ratach. Najpierw, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, po spełnieniu warunków z zastrzeżeniem których została wydana decyzja, beneficjent otrzymuje 80% premii. Pozostałe 20% zostanie wypłacone po realizacji biznesplanu. Szacunkowe wartości inwestycji w środki trwałe muszą stanowić co najmniej 70 % kwoty pomocy. wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)