Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Nie spóźnij się z wnioskiem o wsparcie!

Obrazek

Jeszcze tylko do najbliższego piątku 18 marca w oddziałach terenowych Agencji Rynku Rolnego w całym kraju można składać wnioski o przyznanie nadzwyczajnego wsparcia dla producentów świń.

Bartłomiej Czekała14 marca 2016, 12:37

Wnioski można składać osobiście lub wysłać pocztą (o przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego). Na podstawie złożonych przez rolników dokumentów dyrektor OT ARR powinien najpóźniej do 18 czerwca br. wydać decyzję o przyznaniu pomocy, a najpóźniej do 30 czerwca pieniądze powinny zostać rolnikom wypłacone.

Dla kogo pomoc?

Przypomnijmy, że uczestnikami mechanizmu wsparcia mogą być rolnicy będący producentami świń, jeżeli:

  1. w dniu 30 września 2015 r. posiadali nie więcej niż 2000 świń według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt;
  2. w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. sprzedali z przeznaczeniem do uboju co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 (należy zwrócić uwagę, że przesunięcie świń do innej siedziby stada w powyższym okresie nie może zostać zakwalifikowane jako sprzedaż z przeznaczeniem do uboju);
  3. w okresie od dnia 1 października 2015 r. do dnia 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń sprzedanych przez tych producentów zostało poddanych ubojowi w rzeźni według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.


Jakie załączniki?

Aby wniosek został przyjęty i rozpatrzony należy do niego  dołączyć:

  1. faktury lub faktury VAT RR potwierdzające sprzedaż świń w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2015 r. lub kopie tych faktur;
  2. oryginały/kopie dokumentów potwierdzających nabycie spadku / zaistnienie następstwa prawnego / przeniesienie posiadania gospodarstwa;
  3. zgodę pozostałych współposiadaczy gospodarstwa na udzielenie wsparcia współposiadaczowi składającemu wniosek, jeżeli gospodarstwo producenta świń jest przedmiotem współposiadania;
  4. w przypadku, gdy do wniosku dołączone zostały dokumenty wystawione zarówno na jednego, jak i drugiego ze współmałżonków, których ustawowa wspólność majątkowa obejmuje dane gospodarstwo rolne, wnioskodawca dołącza do wniosku dodatkowo Oświadczenie małżonków o wspólności majątkowej gospodarstwa rolnego.


Bez aktualizacji danych nie ma wsparcia

Agencja Rynku Rolnego zachęca producentów świń do weryfikacji i aktualizacji danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt administrowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z odpowiednim wyprzedzeniem przed złożeniem wniosku o wsparcie.
Z analizy danych IRZ wynika, że wielu producentów posiada ujemne salda na dzień 30.09.2015 roku, co może uniemożliwić udzielenie wsparcia.

Jaka stawka pomocy?

Jak informuje ARR, kwota jednostkowego wsparcia wyliczona będzie przy uwzględnieniu całkowitej ilości sztuk świń kwalifikującej się do wsparcia i nie będzie mogła przekroczyć 35 zł do jednej świni.

W przypadku producentów świń ubiegających się o udzielenie wsparcia do świń o nr identyfikacyjnym, który jest numerem siedziby stada producenta świń ubiegającego się
o wsparcie (albo którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie), wyliczoną kwotę jednostkowego wsparcia zwiększa się o 100%, przy czym wysokość wsparcia przysługującego do tych świń nie może być większa niż 70 zł do jednej świni.

oprac. bcz na podstawie ARR

Fot. SierszeńskaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)