Reklama zniknie za 11 sekund

Przetargi na rozwój produkcji

Obrazek

No i stało się. Wczoraj zostały ostatecznie ogłoszone warunki i tryb przyznawania pomocy w ramach PROW 2014–2020. Od wczoraj również można składać wnioski. Okazuje się, że w wyścigu po unijną kasę pojawiły się  nowe przeszkody – trzeba będzie ogłaszać przetargi na usługi, materiały i wyposażenie.

Anna Kurek20 października 2015, 13:27

Dopiero teraz ogłoszono obowiązujące zasady konkurencyjności wydatków w ramach nowego Programu, która obejmie niemal wszystkich chętnych do skorzystania z dofinansowania przy rozwijaniu produkcji prosiąt, mleka i bydła. Okazuje się bowiem, że starający się o pomoc rolnicy będą musieli ogłosić przetarg – zwany zapytaniam ofertowym. Dotyczy on wszystkich tych, którzy podczas modernizacji planują zakup usług, materiałów, czy wyposażenia wartości przekraczającej 20 tys. zł od jednego dostawcy.

A zatem chcący skorzystać z unijnej kasy rolnicy muszą uzbroić się w cierpliwość i dobrze zapoznać się z nowymi wymogami.

Aby spełnić zasady konkurencyjności beneficjenci muszą szczegółowo określić m.in.:

– przedmiot zamówienia,

– wartość zamówienia,

– kryteria oceny,

– zasady punktacji co do poszczególnych kryteriów oceny oferty,

– warunki udziału w przetargu,

– warunki wykluczenia z postępowania,

– termin realizacji zamówienia.

Póki co, zapytania ofertowe rolnicy będą mieli upubliczniać poprzez rozesłanie ich do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia (o ile istnieje ich tylu na rynku) oraz zamieszczenie tej informacji na swojej  stonie internetowej (o ile rolnik posiada takową). Rolnicy będą mieli też publikować przetargi na specjalnie utworzonej stronie internetowej  wskazanej w komunikacie na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Agencji Resrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jednak dopiero po jej uruchomieniu – termin nieznany.

Po wyborze wykonawcy rolnicy będą musieli  sporządzić raport z postępowania, zawierający  m.in.:

– informację o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego oraz kopię zapytań ofertowych wraz z potwierdzeniem wysłania do potencjalnych wykonawców,

– wykaz ofert, które spłynęły do rolnika oraz ich kopie,

– informację o spełnieniu warunków udziału w przetargu,

– informację o przyznawanej punktacji (wadze punktowej lub procentowej przypisanej do poszczególnych kryteriów),

– wskazanie wybranej oferty oraz uzasadnienie wyboru,

– oświadczenie o braku powiązań z oferentami,

– wyniki przetargu oraz potwierdzenie ich upublicznienia oraz kopię umowy z wybranym wykonawcą.

Raport ten będzie musiał być załączony do wniosku o przyznanie płatności. Co się jednak stanie, kiedy podczas weryfikacji okaże się, że w postępowaniu wystąpiły  nieścisłości, niejasności, czy wręcz błędy? Czy będzie możliwość poprawek? Na tym etapie wydaje się, że nie. aku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Picture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)