Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Ruszył nabór wniosków dla producentów świń o udzielenie pomocy na refundację kosztów!

Obrazek

Refundacja kosztów dotyczy gospodarstw, które zakupiły sprzęt bioasekuracyjny do swoich chlewni. Sprawdź czy możesz ubiegać się o zwrot kosztów!

Dorota Kolasińska27 sierpnia 2018, 16:00

Nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis rusza już dzisiaj (27.08.2018), a wnioski będzie można składać w powiatowych oddziałach ARiMR do dn. 14.09.18. Dotyczy on refundacji do 75% wydatków poniesionych przez producenta trzody chlewnej, ale tylko jeśli wydatki dotyczyły konkretnych inwestycji. 

Wydatki podlegające refundacji

  • zakup mat dezynfekcyjnych,
  • zakup sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
  • zakup odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
  • zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Co dołączyć do wniosku?

  • faktury lub ich kopie, rachunki wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami lub ich kopie lub kopie umów zlecenia lub o dzieło, dotyczące poniesionych wydatków wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi poniesienie tych wydatków do dnia zakończenia terminu składania wniosków w danym roku kalendarzowym,
  • oświadczenie producenta rolnego o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,
  • oświadczenia albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy.

Gdzie składać wnioski?


Wzór „Wniosku o udzieleniepomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 75% wydatków poniesionych przez producenta rolnego, który prowadzi gospodarstwo, w którymutrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (Sus scrofa)” znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wnioski o udzielenie pomocy można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.


dkol/ arimr.gov.plPicture of the author
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)