Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Unia zapłaci za choroby zwierzęce

Obrazek

Mniej będzie pieniędzy na walkę z wścieklizną, ale więcej na gruźlicę bydła czy gąbczastą encefalopatię bydła oraz inne choroby zwierzęce.

Aleksandra Galus10 lutego 2015, 00:37

W tym roku Unia przeznaczy na walkę z wieloma chorobami zwierzęcymi 180 mln euro. Będzie to o 13% więcej niż w ubiegłym roku. Wówczas na ten cel przeznaczono 20 mln euro mniej.

Unia zrefunduje programy zwalczania chorób zwierzęcych w 50% oraz zapewni możliwość pokrycia kosztów do 75% lub nawet 100% (w szczególnych przypadkach).
Najwięcej bo 62 mln euro będzie przeznaczone na programy walki z gruźlicą bydła. W tym roku budżet na choroby takie jak gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) oraz trzęsawka owiec został zredukowany o 24 mln euro do 18 mln euro. Tyle samo, co przed rokiem, czyli 10 mln euro przeznaczono na zwalczanie brucelozy bydła. Uszczupleniu natomiast uległy środki na wściekliznę – te zredukowano o około 2,5 mln euro (do 25 mln euro).

Więcej będzie z kolei środków na zwalczanie choroby niebieskiego języka. W 2014 r. była to pula 1,8 mln euro, teraz będzie to aż 18,5 mln euro. Środki te są szczególnie potrzebne, ponieważ w ubiegłym roku bardzo wzrosła liczebność przypadków zachorowań na tę chorobę.

Jeśli chodzi o choroby trzody chlewnej, to na walkę z klasycznym pomorem świń oraz afrykańskim pomorem świń przekierowano kwotę 2 mln euro i – odpowiednio - 5,7 mln euro. Na walkę z chorobami drobiu i dzikiego ptactwa przeznaczono 2,2 mln euro. A na zwalczanie chorób odzwierzęcych – np. salmonellozy u kur (także niosek, brojlerów i indyków) Unia przeznaczy 19 mln euro.  e-abiPicture of the author
Autor Artykułu:Aleksandra Galus
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)