Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Ustawa odorowa problemem producentów świń

Obrazek

– Nie każdy zdaje sobie sprawę, że ten projekt obejmuje i dotyka wszystkich producentów świń, niezależnie od skali produkcji – mówi o projekcie ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej Aleksander Dargiewicz z KZP-PTCh.

Anna Kurek22 kwietnia 2019, 10:00

Mamy wiele uwag do projektu. Ustawodawca w uzasadnieniu powołuje się na badanie opinii społecznej, a nie na badania naukowe. Przy konstruowaniu prawa powinno się brać pod uwagę czynniki obiektywne, a nie subiektywne. Ustawa niewątpliwie będzie ograniczała rozwój produkcji świń w Polsce. Rząd nie bierze pod uwagę, że od 2005 r. zredukowaliśmy o ponad 40% pogłowie świń. Kosztem produkcji zwierzęcej coraz więcej terenów wiejskich jest przeznaczanych na rekreację. To będzie bardzo wybiórczo działająca ustawa, ograniczająca się wyłącznie do produkcji zwierzęcej. Nie biorąca pod uwagę innych branż, których funkcjonowanie wiąże się z uciążliwością zapachową, takich jak przemysł ciężki, czy papierniczy i nie gwarantująca usunięcia odorów. To co czytamy w projekcie jedynie przesuwa problem w inne miejsce. Uważam, że powinno się iść w kierunku ograniczenia emisji.

Ta ustawa będzie działa wstecz. Ci inwestorzy, którzy rozpoczęli swoje postępowania w obowiązujących przepisach będą musieli się dostosować do nowej ustawy, jeżeli ona wejdzie w życie 1 lipca 2019 r. Rolnicy wydali pieniądze na sporządzenia opracowań, raportów pod konkretne działki oraz na projekty budowlane, a nic się nie mówi o ewentualnych rekompensatach dla tych, którzy rozpoczęli wcześniej postępowanie. Unieważnia się je bez odszkodowania.

Ustawa idzie nawet w kierunku wywłaszczania, w sensie ograniczenia możliwości wykorzystania nieruchomości w sposób dotychczasowy. Jeżeli ktoś kupił działkę i tam chciał wybudować chlewnię to wg tych przepisów już nie będzie mógł tego zrobić jeżeli nie spełni wymogu minimalnych odległości.UE nałożyła na producentów wymagania różnych rozwiązań dążących do ograniczania emisji bez konieczności oddalania nowych zabudowań od istniejących już budynków. Czyli stawiają na nowe technologie, aby nowe obiekty nie były uciążliwe dla społeczeństwa.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że ten projekt obejmuje i dotyka wszystkich producentów świń, niezależnie od skali produkcji. Jeżeli drobny producent będzie chciał wybudować mały budynek, nawet na kilka DJP musi wziąć pod uwagę również sąsiadów. Istnieje zasada sumowania. W danej odległości sumuje się wszystkie DJP i jeżeli ten wymóg nie jest spełniony, a liczba DJP przekracza wymagania ustawowe w tym rejonie no to nawet najmniejsi producenci świń będą zmuszeni do zaprzestania inwestowania. To ograniczy wszystkich, nie tylko tych dużych, którzy chcą się rozwijać.

Niepokojące są też inne proceduralne kwestie zawarte w projekcie. Inwestor ma zgodnie z nim obowiązek uzyskania informacji o planowanych i istniejących przedsięwzięciach w promieniu 210 i 500 m. Ale nie zawiera już odpowiedzi na jakiej podstawie i kto mu ich udzieli.

Na wsi wiele gospodarstw nie ma przeprowadzonych postępowań spadkowych więc jeżeli się mówi o wyrażaniu zgody na to żeby instalacja mogła powstać bliżej niż odległości wskazane w tym projekcie to trzeba wskazać kto ma ich udzielić. Bo jeżeli nie było przeprowadzone postępowanie spadkowe, to nie wiadomo kto ma wyrazić zgodę.
Jak widać jest dużo zamieszania. Projekt powoduje dodatkowy zamęt, naszym zdaniem nie rozwiązując już istniejących niedogodności, które ograniczają rozwój produkcji zwierzęcej. aku

Forum Rolników i Agrobiznesu: ŚwiniePicture of the author
Autor Artykułu:Anna Kurek
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)