Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Aktualności branżowe>

Żywienie poprawia opłacalność produkcji

Obrazek

Do uzyskania wysokiej produkcyjności loch, oprócz prawidłowego zarządzania i warunków środowiskowych istotnym jest żywienie, które musi zapewnić odpowiedni poziom składników pokarmowych, dobór materiałów i dodatków paszowych dostosowanych do: rasy/linii, kondycji, kolejnej laktacji, liczby urodzonych i odchowywanych prosiąt, warunków środowiskowych oraz statusu zdrowotnego.

Paulina Janusz-Twardowska24 listopada 2016, 09:44

Lochy zatuczone, jak i wychudzone uzyskują niższe wskaźniki produkcyjne od będących we właściwej kondycji. Dlatego należy do ich żywienia podchodzić indywidualnie i w miarę możliwości dostosowywać do potrzeb zwierząt.

– Lochy zatuczone mają zazwyczaj wydłużone i trudne porody, rodzą więcej martwych i mniejszych prosiąt. Mają również problemy z ponownym pokryciem. Lochy zbyt chude mają niestabilną produkcję mleka, ich mioty są zróżnicowane pod względem masy ciała prosiąt i dłużej jałowią. Jedną i drugą grupę charakteryzuje krótszy okres użytkowania – tłumaczy prof. Daniel Korniewicz (LNB) zgromadzonym na organizowanym przez redakcję "top agrar Polska" Forum Rolników i Agrobiznesu.

Zdaniem prelegenta, użytkowość rozpłodową loch można poprawiać poprzez zabiegi, takie jak np. stosowanie paszy flushingowej, podawanej zazwyczaj przez ostatnie 10 dni laktacji, a następnie po odsadzeniu do pokrycia. Uzyskiwany dzięki temu wzrost poziomu glukozy, insuliny i czynnika wzrostu IGF-1 zwiększa przeżywalność zarodków, a zatem w konsekwencji liczbę prosiąt w miocie oraz ich masę urodzeniową oraz przeżywalność.

Dążenie do jak najliczniejszych miotów rodzi konieczność tworzenia dla nich mamek. Ale to obniża parametry produkcyjne poszczególnych loch. Pewnym rozwiązaniem jest zastąpienie mamek przez inkubatory dla prosiąt. Skraca to długość cyklu, a zatem zwiększa częstość oprosień i liczbę prosiąt odsadzanych rocznie.

opr. pj-tPicture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)