Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Technika>Aktualności branżowe>

Jak Wielton radzi sobie z inflacją?

Obrazek

Po trzech kwartałach br. przychody ze sprzedaży naczep, przyczep i zabudów samochodowych dla transportu drogowego i rolnictwa w Europie wyniosły blisko 2,5 mld zł i były o 29,4 proc. wyższe niż w tym samym okresie ub.r.

Jan Józefowicz22 listopada 2022, 12:43

Dobry rok dla Grupy Wielton

– Po dobrym dla Grupy Wielton pierwszym półroczu 2022 r., również w trzecim kwartale utrzymaliśmy trend wzrostowy, zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków – mówi Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton. Wyróżniającą nas na tle branży dynamikę zawdzięczamy zarówno utrzymującemu się wzrostowi wolumenu sprzedaży, jak i konsekwentnemu wdrażaniu podwyżek cen produktów. Wzrost udziałów rynkowych widoczny był szczególnie w Polsce i Wielkiej Brytanii, a nasza spółka we Włoszech zbliżyła się do pierwszej trójki największych graczy rynkowych. Pomimo obserwowanego schłodzenia popytu, backlog Grupy pozostaje na bezpiecznym poziomie.

Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton

Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton

– W odpowiedzi na wciąż niestabilną sytuację geopolityczną na świecie, galopującą inflację oraz obserwowany spadek tempa pozyskiwania zamówień, koncentrujemy nasze wysiłki na jak najskuteczniejszym ograniczeniu wpływu negatywnego otoczenia rynkowego na wyniki finansowe. Dbamy zarówno o zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw, jak i o wysoką dyscyplinę kosztów. Intensyfikujemy prace nad projektami, których celem jest zwiększenie efektywności organizacyjnej Grupy Wielton w 2023 r. i w dalszej przyszłości – dodaje Mariusz Golec.

Udany trzeci kwartał: plus 38,5%

W okresie od stycznia do września 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły ok. 2,5 mld zł, zwiększając się o 29,4 proc. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r. Grupa sprzedała 17 524 sztuk produktów, o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Szczególnie imponujący wzrost przychodów miał miejsce w trzecim kwartale, były o 38,5 proc. wyższe niż przed rokiem.  

Pozycję lidera z udziałem rynkowym wynoszącym 19,4 proc. zachowała francuska spółka Fruehauf. Jej przychody zwiększyły się o 14,5 proc. do 534,6 mln zł, a wolumen sprzedaży wzrósł o 0,3 proc. Niższe od założeń Grupy rezultaty spółki pozostawały pod presją trudnej sytuacji na rynku pracowniczym we Francji (problemy z pozyskaniem pracowników oraz rosnąca presja płacowa). Grupa Wielton realizuje działania mające poprawić efektywności spółki Fruehauf. Wdrożony został także projekt oszczędnościowy w tej spółce.

W Polsce, pomimo spadku całego rynku o 11,7 proc., Wielton zwiększył wolumen sprzedaży o 13,5 proc. do 4268 sztuk produktów. Spółka utrzymała pozycję wicelidera polskiego rynku, a jej udziały zwiększyły się do 15,3 proc. z 11,5 proc. przed rokiem. Przychody Wieltonu w Polsce wzrosły rok do roku o 37,0 proc. do 499,5 mln zł. Jej backlog na koniec września liczył 4774 sztuk.

Wielton coraz mocniejszy na europejskich rynkach

Ożywienie rynkowe z powodzeniem wykorzystuje spółka Lawrence David, wicelider rynku brytyjskiego. Po trzech kwartałach 2022 r. wolumen sprzedaży firmy zwiększył się o 27 proc. do 3546 sztuk. Tylko w trzecim kwartale wzrósł o 45 proc. rok do roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. udziały rynkowe Lawrence David wyniosły 13,6 proc. przy wzroście przychodów o 68,6 proc. do 449,4 mln zł. Backlog spółki na koniec września wynosił 2745 sztuk.


O 68,7 proc. zwiększył się wolumen sprzedaży spółek Langendorf i Wielton GmbH na rynku niemieckim. W tym samym czasie rynek wzrósł o ok. 11 proc. W krajach CEE Grupa sprzedała 14,4 proc. pojazdów więcej niż przed rokiem, utrzymując piątą pozycję na rynku. Z siódmego na piąte miejsce wśród największych graczy rynku włoskiego przesunęła się spółka Viberti. Jej sprzedaż zwiększyła się o ok. 40 proc., do 870 sztuk.

Trwa integracja procesów zakupowych, produkcyjnych i sprzedażowych z hiszpańską spółką Guillén, której 80 proc. udziałów Grupa przejęła w 2021 r. Od stycznia do końca września 2022 r. Guillén zwiększył wolumen sprzedaży o 8,2 proc.

Niemal dwa razy lepiej niż przed rokiem

Po trzech kwartałach zysk netto Grupy 2022 r. wyniósł 94,2 mln zł i był niemal dwukrotnie wyższy niż przed rokiem (46,8 mln zł). Zysk EBITDA zwiększył się o 21,4 proc. rok do roku do 145,9 mln zł. Pozytywny wpływ na wyniki 1-3 kwartału 2022 r. miały zdarzenia o charakterze jednorazowym ujęte w drugim kwartale (wpływ na wynik na poziomie netto w drugim kwartale: 53,9 mln zł). Jednocześnie na wynik negatywnie wpłynęły wydarzenia jednorazowe w trzecim kwartale 2022 r. (rozliczenie transakcji nabycia pozostałych udziałów spółki Lawrence David oraz koszty transakcyjne zakupu spółki Guillén).

Pomimo zwiększającej się w szybkim tempie presji kosztowej, wywołanej galopującą inflacją oraz ograniczeniem dostępności surowców i komponentów, a także drożejącą energią i paliwami, Grupa Wielton wypracowała marżę EBITDA na poziomie 5,8 proc. wobec 6,2 proc. przed rokiem oraz 4,4 proc. w pierwszych trzech kwartałach 2020 r.


W okresie od stycznia do września 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły ok. 2,5 mld zł, zwiększając się o 29,4 proc. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r.

W okresie od stycznia do września 2022 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły ok. 2,5 mld zł, zwiększając się o 29,4 proc. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r.

Zdrowy fundament finansowy

– W okresie wzmożonych wyzwań rynkowych naszym priorytetem pozostaje utrzymanie stabilnej kondycji finansowej Grupy Wielton, w czym kluczowe jest utrzymanie bezpiecznej, wysokiej płynności w połączeniu z dyscypliną kosztów. Przykładem takich działań są wdrożone przez nas projekty oszczędnościowe w największych spółkach Grupy, jak „Program 49+” w Wieltonie czy „Challenge 1000” we francuskiej spółce Fruehauf. Koncentrujemy się także na zachowaniu bezpiecznych wskaźników zgodnych z kowenantami bankowymi oraz minimalizowaniu kosztów obsługi długu. Umożliwiło to utrzymanie wskaźnika długu netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie 3,24. Dzięki zdrowym fundamentom finansowym Grupa Wielton może skuteczniej reagować na liczne ryzyka rynkowe, których skalę potęguje niepewna sytuacja geopolityczna na świecie – dodaje Mariusz Golec.


opr. Jan Józefowicz

fot. Józefowicz, Wielton


Picture of the author
Autor Artykułu:Jan Józefowicz
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)