Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Technika>Aktualności branżowe>

Kolejne problemy spółki Ursus. Bank i komornik domagają się pieniędzy

Obrazek

Trwa zła passa polskiego Ursusa. Wczoraj spółka otrzymała pismo od komornika z  zapowiedzią wszczęcia postępowania egzekucyjnego na wniosek Banku Millenium, któremu Ursus jest dłużny ponad 8 mln zł – informuje portal money.pl.

Bartłomiej Czekała6 lutego 2020, 09:03
To jednak nie całe zadłużenie legendarnej polskiej firmy wobec Banku Millenium. Oprócz 8,3 mln zł spłaty kapitału bank domaga się także 1,3 mln zł należnych odsetek. Do tych kwot dojdą jeszcze koszty zastępstwa prawnego i opłaty egzekucyjnej.

To jeszcze nie wszystko. Jak podaje money.pl, komornik poinformował o wszczęciu egzekucji z nieruchomości spółki Ursus w Dobrym Mieście. Ale legendarna polska firma chce walczyć o przetrwanie. Będzie się starać o przyśpieszone postępowanie układowe, zawieszenie postępowania egzekucyjnego i uchylenie zajęć komorniczych.

Przypomnijmy, że kłopoty Ursusa zaczęły się już 2 lata temu. Od tego czasu kilkukrotnie zmieniali się prezesi, a firma walczy o przetrwanie i próbuje porozumieć się z wierzycielami. Ursus postanowił sprzedać swój zakład w Opalenicy. Chętna okazała się firma Triolet, ale do zawarcia umowy zakupu nie doszło  w grudniu 2019 roku, a termin został przedłużony do 28 lutego. Dzień wcześniej zbiera się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki Ursus S.A. W porządku obrad jest jednak informacja o projekcie uchwały w sprawie wydzierżawienia a nie sprzedaży zakładu produkcyjnego w Opalenicy.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.W zależności od potrzeby - podjęcie uchwał w sprawie wyłączenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał oraz wyboru składu tych Komisji.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej zakład produkcyjny w Opalenicy,
b)wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej zakład produkcyjny w Dobrym Mieście.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

oprac. bcz na podst. money.pl i ursus.com

Fot. Twardowski


Picture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)