Reklama zniknie za 11 sekund

Łatwy dobór rozpylaczy

Obrazek

Na skuteczność zabiegów ochrony roślin wpływa wiele czynników, w większości przypadków zależnych od traktorzysty. Przypominamy, na co zwrócić uwagę, aby zabieg był skuteczny.

27 sierpnia 2015, 10:16

Wielkość kropel, dawka cieczy i charakterystyka strumienia w zasadniczym stopniu wpływają na przebieg opryskiwania. Decydują one także o jego końcowym efekcie, w tym przede wszystkim o retencji cieczy, tzn. jej ilości zatrzymanej przez rośliny, pokryciu, naniesieniu i rozkładzie środka ochrony roślin w uprawach. Wpływają również na straty wynikające ze znoszenia i ociekania cieczy z roślin. Dobór rozpylaczy podyktowany jest zatem wymaganiami, jakie stawia konkretny zabieg i warunkami, w których jest przeprowadzany.

Wybierając rozpylacze należy zatem brać pod uwagę rodzaj stosowanego środka ochrony roślin, zwalczany organizm, charakterystykę opryskiwanych roślin, w tym szczególnie stadium ich wzrostu i zamierzoną prędkość roboczą opryskiwacza. Istotne są warunki pogodowe, a zwłaszcza prędkość wiatru. Wszystkie te okoliczności określają wymaganą dawkę cieczy, wielkość kropel i sposób działania strumienia cieczy, pozwalając na dobór odpowiedniego rozmiaru, typu i rodzaju rozpylacza.

Niniejszy artykuł omawia kwestie doboru najpowszechniej stosowanych, znormalizowanych rozpylaczy płaskostrumieniowych, stosowanych do ochrony upraw polowych przed chwastami, chorobami i szkodnikami.

Rozmiar rozpylacza: Decyduje on o wydatku rozpylacza, czyli objętości wypryskiwanej cieczy w jednostce czasu, wyrażonej w litrach na minutę (l/min). Jest podstawową cechą rozpylacza, zgodnie z normą ISO, oznaczaną odpowiednim symbolem i kolorem. Związek między oznaczeniem rozmiaru oraz wydatkiem rozpylacza przy ciśnieniu 3 barów przedstawiono w tabeli 1. Rozpylacze stosowane są w określonym zakresie ciśnień, umożliwiając dokładną regulację wydatku.

W tabeli 2. przedstawiono, jak zmienia się wydatek najpowszechniej stosowanych rozpylaczy o rozmiarach 02 (żółty) i 03 (niebieski) w zależności od ciśnienia. Pozwala ona także na szybką identyfikację ciśnienia i prędkości opryskiwacza w celu uzyskania wymaganej dawki cieczy w l/ha.
Grzegorz Doruchowski IO Skierniewice

Więcej przeczytasz w najnowszym, wrześniowym wydaniu "top agrar Polska" od str. 130.

Nie masz jeszcze prenumeraty? Sprawdź nasze E-wydanie!Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)