Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Technika>Aktualności branżowe>

Nastroje w branży: jest źle, ale było jeszcze gorzej

Obrazek

Ponad 80 firm wzięło udział w badaniu przeprowadzonym przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Zobacz, jak na tle prowadzonych od 2014 roku analiz wygląda ocena dzisiejszej sytuacji w branży maszyn rolniczych.https://media-topagrar.ipresso.pl/ankieta/37/Ankieta-dotyczaca-informacji-prawnych-dla-rolnikow

Jan Beba29 kwietnia 2020, 21:00
Na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych przeprowadziła badanie dotyczące obecnej i przewidywanej koniunktury w branży. Jest to cykliczne badanie powtarzane co pół roku i przeprowadzane od czerwca 2014 roku. Jej efektem jest wartość liczbowa – barometr, który obrazuje nastroje panujące w branży.
W ostatnim cyklu badania udział wzięło ponad 80 firm, z czego ponad 80% z nich operuje bezpośrednio z branży maszyn rolniczych lub jest z nią związana. Pozostałe reprezentowały inne branże rolnicze takie jak: nawozy, środki ochrony roślin, materiał siewny, wagi samochodowe, laboratoria zbożowe, finansowanie rolnictwa.

Udany rok 2019

Nie trudno się domyślać, że w związku z ogólną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa obawy dotknęły również branże rolnicze i mocno to widać w wynikach ankiety. Zacznijmy jednak od pozytywów.
To co pozytywne w wynikach badania, to ocena przeszłości. Firmy znacznie lepiej oceniają cały rok 2019 – znacznie wzrósł odsetek odpowiedzi, które oceniają miniony rok jako dobry i bardzo dobry, łącznie to 62,34% w stosunku do 30,12% w poprzednim badaniu.
Niestety nie ma już takiego optymizmu jeśli zapytamy o przyszłość. Tu obawy są bardzo duże, zarówno jeśli pytamy ogólnie o branżę jak i o kondycję konkretnych firm. Aż 76,63% badanych firm przewiduje pogorszenie się koniunktury w branży. Pół roku temu negatywny scenariusz przewidywało tylko 45,78% badanych. Przedsiębiorcy również z obawami patrzą na realizację sprzedaży we własnych firmach. Gorszego wyniku niż przed rokiem spodziewa się 63,64% badanych firm, podczas gdy w październiku 2019 roku było to nieco ponad 24% przedsiębiorstw

Wpływ koronawirusa na branżę

Zapewne negatywne nastroje związane są z ogólną sytuacja wywołaną pandemia koronawirusa. Potwierdzają to odpowiedzi na kolejne pytania, które dotyczyły bezpośrednio wpływu pandemii na branżę. Niemal 80% biorących udział w badaniu przedsiębiorców, spodziewa się negatywnego wpływu na kondycję branży jak i poszczególnych przedsiębiorstw, które reprezentowali respondenci.
Najwięcej obaw przedsiębiorców związanych jest z problemami ze sprzedażą. Na ten element wskazywało najwięcej respondentów. 40,5% z nich wyraża takie obawy. Niewiele mniej, bo 37,8% firm obawia się problemów z dostawami części zamiennych, komponentów, podzespołów czy gotowych produktów. Ponad 32% firm obawia się zatorów finansowych i problemów z płynnością finansową, tyle samo ogólnego kryzysu gospodarczego, z którym zapewne trzeba się będzie zmierzyć. Wśród odpowiedzi znalazły się jeszcze: niepewność co do przyszłości (21,6%), utrudniona obsługa klientów (18,9%), braki pracowników (9,4%).

Obawy co do przyszłości mają wpływ na plany inwestycyjne firm. Wiele z nich rezygnuje z wcześniej podjętych decyzji inwestycyjnych (aż 42,86% firm rezygnuje z inwestycji w stosunku do 25,3% w poprzednim cyklu badania). Znaczenie mniej firm również planuje inwestycje. Teraz jest to tylko 23,38% firm, pół roku wcześniej inwestycje planowane były w ponad 45% przedsiębiorstw.

Barometr nastojów w branży

indeks_nastrojow_PIGMIUR

Wypadkową badania jest współczynnik obrazujący nastroje w branży. Wartość poniżej zera świadczy o przewadze nastrojów negatywnych i pesymistycznych. Taką sytuacje mamy już od kwietnia zeszłego roku, kiedy to indeks po okresie pozytywnych oczekiwań ponownie zanotował ujemne wartości. Tym razem te wartości jeszcze się pogłębiły. Obecnie wartość indeksu to -3,6 i wyraźnie zmierza on w rejony wartości jakie notowane były w roku 2016.

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń RolniczychPicture of the author
Autor Artykułu:Jan Beba
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)