Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Technika>Aktualności branżowe>

FILM: Siew pasowy kukurydzy po życie

Uprawa, nawożenie i siew w jednym przejeździe to główne hasło, które przyświecało pokazowi siewu kukurydzy w technologii strip-till agregatem Horsch Focus 6 TD wraz z siewnikiem punktowym Maestro RV.

1 czerwca 2020, 12:29

Pomimo ostatnich opadów w wielu regionach Polski nadal brakuje wilgoci w glebie. Przed trudnym sezonem stoją gospodarstwa nastawione na hodowlę bydła, ich głównym zmartwieniem jest zabezpieczenie bazy paszowej na cały najbliższy rok.

Popularnym sposobem pozyskiwania paszy objętościowej jest zbiór żyta i zakiszanie go w pryzmie. Po życie wysiewa się kukurydzę, w przypadku jej uprawy na kiszonkę siew do połowy maja jest często praktykowany przez hodowców, choć obarczony ryzykiem. Jednak jak zasiać kolejną uprawę, gdy w glebie wilgoci jest jak na lekarstwo?

Technologią, która ogranicza straty wody jest uprawa pasowa. Nasza redakcja uczestniczyła niedawno w okolicach Płocka w pokazie Horsch zorganizowanym przez dliera firmę Kalchem. Na polu pokazowym agregat Focus 6TD współpracował z siennikiem punktowym Maestro RV. Zestaw zaczepiony był do ciągnika Claas Axion 960 o mocy znamionowej silnika bagatela 405 KM.

Focus to uniwersalna maszyna, która oprócz uprawy pasa gleby wysiewa także nawóz w spulchnionym obszarze. Taka aplikacja składników odżywczych wstymuluje rozwój systemu korzeniowego. W latach suchych to właśnie korzeń zapewnia roślinie dostarczenie wody i składników odżywczych z głębszych warstw, gdzie są jeszcze resztki wilgoci.

Prezentowany na pokazie Horsch Focus miał dwie komory nawozowe: jedna o pojemności 2000 druga 3000 litrów. Jeden ze zbiorników można wykorzystać na nasiona dla zbóż lub rzepaku, gdy agregat współpracuje z belką siewną TurboDisc.

Agregat pracujący na polu pokazowym miał aż 20 zębów spulchniających glebę. Maszyna pracował na głębokości ok. 25 cm. Standardem w technologii StripTill jest spulchnianie pasa tylko jednym zębem w bezpośrednim sąsiedztwie redlicy wysiewającej. Horsch twierdzi, że przesunięcie spulchnionego pasa o 5 cm na bok względem redlicy wysiewającej eliminuje ryzyko trafienia nasiona bezpośrednio w szczelinę po zębie uprawowym.

Za sekcją spulchniającą pracują talerze, których zadaniem jest wyrównanie nierówności powstałych po pracy zębów. Kolejny element to wał oponowy. Za nim znajduje się TUZ, do którego można doczepić np. siewnik punktowy lub belkę siewną TurboDisc. W pokazie kukurydza wysiewana była nowym podciśnieniowym siewnikiem Horsch Maestro RV. Kukurydza przeznaczona na pasze dla bydła była wysiewana w rzędach o szerokości 75 cm (8 rzędów) w obsadzie 95 tys. nasion/ha. Głębokość siewu wyregulowana była na 5 cm. Siewnik wyposażony był w system AutoForce, który zapewnia stały nacisk wszystkich redlic na podłoże bez względu na zmienność glebą. Dzięki niemu nasiona kukurydzy niezależnie czy na glebie lekkiej czy zwięzłej zawsze umieszczane są na takiej samej głębokości.

Zestaw pracował z prędkością od 8 do 10 km/h. Spalanie w takich warunkach wynosiło ok. 15l/ha.


Tekst: Paweł Pszonka
Fot. Paweł Pszonka1 z 8
Siew kukururzy zestawem Horsch Focus i siewnik Maestro RV.

Siew kukururzy zestawem Horsch Focus i siewnik Maestro RV.

2 z 8
Pole po zbiorze żyta.

Pole po zbiorze żyta.

3 z 8
Redlice spulchniające agregatu Horsch Focus.

Redlice spulchniające agregatu Horsch Focus.

4 z 8
Talerze wyrównujące nierówności.

Talerze wyrównujące nierówności.

5 z 8
Siewnik Horsch Maestro RV.

Siewnik Horsch Maestro RV.

6 z 8
Tarcza nasienna siewnika Maestro RV.

Tarcza nasienna siewnika Maestro RV.

7 z 8
Rolki dociskowe: palcowa i gładka.

Rolki dociskowe: palcowa i gładka.

8 z 8
Kukurydzę wysiewano na głębokość ok. 5 cm.

Kukurydzę wysiewano na głębokość ok. 5 cm.

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)