Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Siewniki do poplonów

Obrazek

Poplony można wysiewać na różne sposoby: sprzętem wyposażonym w wałek wysiewający, pneumatycznie lub tarczą rozsiewacza. Liczy się skuteczność wschodów 
przy niedoborach wilgoci.

31 maja 2015, 06:46

Przepisy UE dotyczące tzw. zazielenienia, przewidują możliwość wliczania poplonów ścierniskowych do obszarów proekologicznych. Pomijając już unijne dotacje, sam siew poplonów to jeden ze sposobów wzbogacania gleby w cenną materię organiczną.

Jak zasiać poplon?: Jest kilka technik siewu poplonów. Pierwsza z nich to zerwanie ścierniska i wysianie nasion na tak przygotowaną rolę. Siew wykonywany jest zazwyczaj siewnikiem zbożowym, a nawet rozsiewaczem nawozów. To drugie rozwiązanie wymaga jednak bronowania po siewie, w celu przykrycia nasion glebą. Taka technologia ma zastosowanie raczej na mniejszych plantacjach, gdzie rolnik nie chce inwestować w dodatkowy sprzęt. Kolejny sposób polega na rozsianiu nasion rośliny poplonowej na ściernisko i wykonaniu płytkiej podorywki, np. broną talerzową. W tej technologii potrzeba także kilku przejazdów roboczych.

Trzecia technologia polega na sprzężeniu specjalnego siewnika do poplonów z narzędziem wykonującym uprawę pożniwną. Wtedy nie musimy wykonywać dodatkowych przejazdów roboczych, ponieważ siew poplonu odbywa się równocześnie z wykonywaniem podorywki. Dodatkowe zalety wynikające z zamontowania siewnika na narzędziu uprawowym to wysiewanie nasion zawsze w świeżo uprawioną glebę, która zazwyczaj jest wilgotna. 

R. Kazuś

Przegląd oferty siewników do poplonów znajdziesz w najnowszym, czerwcowym wydaniu "top agrar Polska" od str. 124.

Nie masze jeszcze prenumeraty papierowej lub elektronicznej? Możesz ją zamówić korzystając z tego Formularza.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)