Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Technika>Aktualności branżowe>

VI edycja studiów z agrotroniki

Obrazek

Wiele współczesnych maszyn i pojazdów rolniczych korzysta z zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych, stąd konieczność ciągłego szkolenia w tym zakresie. Studia Podyplomowe Agrotronika uruchomione w roku 2017 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pozwalają na zdobycie takiej wiedzy i nabycie niezbędnych umiejętności praktycznych.

Jan Beba9 stycznia 2022, 09:41

Studia te przeznaczone są dla nauczycieli oraz osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, osób świadczących usługi w zakresie obrotu i serwisowania maszyn i pojazdów rolniczych oraz codziennych użytkowników czyli rolników (w tym także tzw. młodych rolników ubiegających się o dotację).

Studia są dualne, realizowane w trybie niestacjonarnym, w układzie dwudniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych (3 w semestrze) oraz on-line na platformie MS Teams. Słuchacze mogą zapisać się na studia 2-semestralne i realizować tylko moduł merytoryczny (230 h). Natomiast dla nauczycieli przygotowano w ofercie dodatkowy 120 h moduł dydaktyczny. Kandydatami mogą być absolwenci szkół wyższych, co najmniej pierwszego stopnia, tj. z tytułem magistra, inżyniera lub licencjata. Studia są odpłatne (1950 zł za semestr). Ze względu na przyjęty limit miejsc, o przyjęciu słuchacza na studia decyduje kolejność zgłoszenia. Zajęcia odbywają się w salach i laboratoriach Katedry Inżynierii Biosystemów przy ul. Wojska Polskiego 50, praktyki w Akademii Classa w pobliskim Niepruszewie oraz w gospodarstwach rolnych, a także w firmach produkujących maszyny rolnicze.

Wykładowcami studiów z agrotroniki są doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz pracownicy z firm zewnętrznych (Agrocom Polska, KST Konsulting, Claas Polska, Lely East, top agrar Polska, Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne). Co ważne, ukończone studia spełniają wymagane przepisami 150 h zajęć związanych z działalnością rolniczą, a zatem wraz z dyplomem ukończenia absolwenci uzyskują kwalifikacje rolnicze. Po ukończeniu studiów, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem zrealizowanych przedmiotów.

Rekrutacja na SP Agrotronika trwa tylko do 21 stycznia, a zajęcia rozpoczną się już w pierwszy weekend lutego. Więcej informacji na stronie internetowej.Picture of the author
Autor Artykułu:Jan Beba
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)