Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

100 lat studiów rolniczych w Wielkopolsce... a nawet więcej

Obrazek

Mija 100 lat od końca I Wojny Światowej i odzyskania niepodległości. Rocznica ta zbiega się z powstaniem nowoczesnych narodowych instytucji, w tym uczelni wyższych. 100-lecie obchodzi więc kształcenie rolników na poziomie wyższym. Dzisiaj miało miejsce uroczyste posiedzenie rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu inaugurujące rok jubileuszu 100-lecia akademickich studiów rolniczo-leśnych.

Tomasz Czubiński5 października 2018, 15:51
Jednak historia studiów rolniczych w Wielkopolsce sięga jeszcze czasów zaborów. W 1870 dzięki staraniu hrabiego Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny. Zabiegi mecenasa szkolnictwa wyższego o powstanie uczelni miały miejsce już wcześniej. Jednak władze pruskie były głuche na jego postulaty. Uczelnia która wyłoniła się z Szkoły Rolniczej powstała za prywatne środki hrabiego. Niestety, historia uczelni szybko się zakończyła za sprawą decyzji Prusaków, którzy pozwoli trwać szkole pod warunkiem wykładania w niej i studiowania wyłącznie obywateli pruskich. Sens istnienia takiej uczelni przestał istnieć, gdyż służyć miała ona w założeniu Polakom z różnych zaborów.

W roku 1919 w Poznaniu działalność rozpoczęła Wszechnica Piastowska przemianowana z czasem na Uniwersytet Poznański. Dzięki staraniom legendarnego w Poznaniu prof. Heliodora Święcickiego pojawił się na uniwersytecie Wydział Rolniczo-Leśny. Co ciekawe powstanie wydziału przebiegało nie bez oporów. Co dziwne przeciwnikami jego utworzenia było środowisko ziemiańskie ówczesnej Wielkopolski. Uważano bowiem, że rolnictwo nie jest godne pracy naukowej, do której stworzony był uniwersytet.

Zajęcia na Wydziale rozpoczęły się w październiku 1919 roku i trwały aż do wybuchu II Wojny Światowej. Uniwersytet a z nim Wydział Rolniczo-Leśny zostały zamknięte przez Niemców 21 września 1939 r. Wkrótce potem wielu profesorów zostało aresztowanych a część z nich zginęła tragicznie. Jednak w czasie okupacji działa tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich (w Warszawie – Poznań jest wtedy wcielony do Rzeszy). Na tej podziemnej uczelni istnieje też Wydział Rolniczo-Leśny.

Po zakończeniu wojny Uniwersytet Poznański wznawia działalność a wraz z nim kształcenie rolników i leśników. Następują też zmiany organizacyjne. W 1949 r. ma miejsce podział na Wydział Rolniczy ze Studium Ogrodniczym i Wydział Leśny. Natomiast w 1951 r. na mocy zarządzenia Rady Ministrów następuje oddzielenie od Uniwersytetu i powstaje Wyższa Szkoła Rolnicza. Z czasem powstają kolejne wydziały – Zootechniczny, Technologii Drewna, Ogrodniczy, Technologii Rolno-Spożywczej, Melioracji Wodnych i najmłodszy – Ekonomiczno-Społeczny.

Zmieniała się też nazwa uczelni na Akademię Rolniczą, następnie dodano patrona – Akademię Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego a w 2008 r. na Uniwersytet Przyrodniczy.

Obecnie uczelnia stoi przed nowym wyzwaniem jakim jest reforma uczelni wyższych w Polsce. Zamiast wydziałów pojawiać się będą dyscypliny naukowe, zmianie ulegnie też system oceny, punktowania jednostek naukowych i naukowców.
tcz
Picture of the author
Autor Artykułu:Tomasz Czubiński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)