Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Apel o zakwalifikowanie facelii i gryki jako upraw proekologicznych

Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej zaapelowało o rozszerzenie katalogu obszarów proekologicznych o grunty z roślinami miododajnymi obsiane facelią i gryką. Obecnie rolnicy otrzymują płatności obszarowe w związku z wysianiem roślin miododajnych na gruntach ugorowanych.

Andrzej Sawa30 lipca 2020, 16:19
Ugorowanie to może odbywać się wyłącznie od 1 stycznia do 30 września danego roku, zaś rolnicy zobowiązani są do wysiania ścisłego katalogu mieszanek roślin. Skutek jest taki, że ich zainteresowanie tego rodzaju wsparciem jest bardzo znikome.

Właśnie dlatego delegaci Lubelskiej Izby Rolniczej wnioskują o poszerzenie tego katalogu o facelię i grykę wysiewaną w czystym siewie w plonie głównym z możliwością zbioru nasion jako elementu obszaru proekologicznego (obszaru EFA). LIR jest zdania, że rolnicy uprawiający owe rośliny powinni mieć też możliwość stosowania środków ochrony roślin, oczywiście takich, które nie będą miały szkodliwego wpływu na owady zapylające.

– Wprowadzenie nowego elementu EFA przyniesie szereg pozytywnych skutków. Zwiększy dostępność bazy pokarmowej owadom, głównie pszczołom. Ponadto, powiększając areał facelii i gryki, korzystnie wpłynie na bioróżnorodność gleb. Rośliny te uprawiane w plonie głównym przynoszą też wiele korzyści glebie. Chronią ją przed utratą wilgoci, zostawiają duże ilości materii organicznej, poprawiają jej właściwości fitosanitarne oraz powodują większą populację mikroorganizmów w środowisku glebowym – czytamy w uzasadnieniu stanowiska delegatów LIR.

as

Fot. Biernacki


Picture of the author
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)