Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Azot na „pobudzenie” łąk

Obrazek

Wczesną wiosną osłabioną po zimie roślinność w runi łąkowej najlepiej pobudzi azot, zwłaszcza w formie azotanowej.

dr Maria Walerowska9 marca 2016, 06:00

Pierwsza dawka tego składnika powinna wynosić przynajmniej od 30 kg/ha N do 60–80 kg/ha. Jej wysokość zależy od zawartości tego składnika w glebie, ale także od stopnia uszkodzenia runi po zimie oraz jakości stanowiska i obecności roślin motylkowatych w runi.

Wyższych dawek wymagać będą użytki położone na glebach mineralnych znacznie osłabionych po zimie. Natomiast na glebach torfowo-murszowych z niedoborami wody dawka azotu powinna wynosi 30–60 kg/ ha N.

Najlepszym terminem do zastosowania azotu jest rozpoczęcie wzrostu roślinności łąkowej po zimie. Zbyt wczesne podanie tego składnika może spowodować jego wymywanie, a zbyt późne może prowadzić do niepotrzebnych strat plonu pierwszego odrostu. Pomocna w ustaleniu optymalnego terminu nawożenia azotem jest suma temperatur. Jeśli licząc od 1 stycznia wynosi ona 200–300° stopniodni, wówczas można przypuszczać, że zastosowany w nawozach azot przełoży się na zwyżkę plonu. mwal

Fot. BujoczekPicture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)