Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Będą nowe zasady zatrudniania pracowników przy zbiorach

Obrazek

Będą nowe zasady zatrudniania pracowników sezonowych przy zbiorach w gospodarstwie rolnym. Ustawa jeszcze w tym tygodniu ma zostać skierowana do Sejmu i dotyczy głównie do sadowników. 

12 marca 2018, 15:19
Rząd proponuje wprowadzenie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika). Takie rozwiązanie adresowane jest głównie do rolników, którzy muszą korzystać z pomocy przy zbiorach owoców i warzyw. „Dotyczy to zwłaszcza takich gatunków owoców i warzyw, które dojrzewają jednocześnie w krótkim czasie i muszą być zbierane ręcznie ze względu na dużą podatność na zniszczenie i zepsucie. W sytuacjach wymagających wsparcia przy zbiorach nagminnie stosowane są umowy o dzieło, które nie są oskładkowane, czyli nie zabezpieczają osób przy nich pracujących, i nie przystają do charakteru prowadzonej pracy. Dlatego zaproponowano, aby podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach był nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej” – napisano w uzasadnieniu ustawy. 

Umowa i kwestia wynagrodzenia

Umowa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana do czynności bezpośrednio związanych ze zbiorem owoców i warzyw, ich sortowaniem oraz przygotowaniem do sprzedaży. Będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 120 dni w ciągu roku kalendarzowego. Do pracy wykonywanej na podstawie tej umowy nie będą miały zastosowania przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Rolnik, w którego gospodarstwie pomocnik będzie wykonywał czynności określone w umowie o pomocy przy zbiorach, będzie musiał opłacać za niego składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie. Pomocnikiem rolnika będzie mógł być obcokrajowiec przebywająca w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę.

Projekt zakłada też, że dochody pomocnika rolnika będą opodatkowane, dlatego rolnik będzie musiał przygotować informacje o przychodach osiągniętych z tytułu zawartej umowy do wykorzystania w formularzu PIT-8C i przesłać je do urzędu skarbowego do końca lutego następnego roku podatkowego.

W rządowym projekcie doprecyzowano też definicję wypadku przy pracy pomocnika rolnika. Będzie on miał prawo do jednorazowego odszkodowania w sytuacji,  gdyby doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.

Sadownicy są na TAK

- Pozytywnie oceniamy inicjatywę rządu. Po pierwsze dlatego, że ustawa daje możliwość zawierania krótkoterminowych umów „poza” kodeksem pracy. Daje to możliwość elastycznego zatrudniania i zwalniania pracowników. Po drugie, pracodawcy będą płacić składki nie w ZUS-ie, ale w KRUS-ie. Ich miesięczny koszt będzie poniżej 200 zł – mówi Mirosław Maliszewski poseł PSL oraz prezes Związku Sadowników RP.    wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)