Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Biodegradowlna, proekologiczna folia Ecovio

Obrazek

Wyspecjalizowane działy rolnicze, tj. warzywnictwo, w tym uprawa ziemniaków bardzo wczesnych, kwiaciarstwo, czy produkcja rozsad na pewnych etapach produkcji stosuje folie, których utylizacja i przetwarzanie wymaga dużych nakładów energii. Można jednak zmniejszyć skalę tego problemu.

Janusz Biernacki21 września 2017, 17:45
Firma BASF wprowadziła na rynek biodegradowalną folię Ecovio, produkowana w 9–50% z surowców odnawialnych. Jest ona wykorzystywana do produkcji toreb reklamowych na zakupy, folii do ściółkowania podłoża, okrywania roślin i klasycznych worków na odpady organiczne.
W pierwszym rozwiązaniu torbę o pojemności ok. 10 l po rozpakowaniu należy przewrócić na „lewą stronę”, gdzie znajduje się inna grafika, kojarzona z odpadami organicznymi i umieścić w domowym pojemniku do ich gromadzenia. Po zapełnieniu torbę z zawartością umieszcza się do pojemników zbiorczych na odpady organiczne lub w kompostowniku, gdzie ulega rozkładowi w cyklu przerobu technologicznego. Jedną z jej szczególnych cech jest wysoka odporność na wilgoć, co ma znaczenie przy gromadzeniu mokrych odpadów organicznych i ich ogólnej masie po przerobie.
Podobne zastosowanie i procedurę użytkową mają też 10-litrowe worki na bio odpady.
Z kolei agrofolia Ecovio M to polimer wyprodukowany na bazie biodegradowalnego kopolisteru Ecoflex F i materiału naturalnego przeznaczonego do produkcji folii. Nowa folia, w wersji bezbarwnej, czarnej lub barwionej jest znacznie cieńsza od wielu tradycyjnych folii stosowanych do ściółkowania podłoża czy okrywania roślin. Standardowa jej grubość wynosi 10–120 μm, w opcji także 8 μm. Po ich wyeksploatowaniu nadają się do składowania łącznie z obornikiem lub w kompostowniku, gdzie jest rozkładana przez mikroorganizmy na biomasę, wodę i dwutlenek węgla.
(bie)


Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)