Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Bobry coraz bardziej dokuczliwe

Obrazek

Szkody łowieckie dzisiaj nie są już tylko zasługą dzików. Coraz poważniejsze wywołują bobry, które zgodnie z literą prawa są pod ochroną.

29 września 2014, 13:59

Bóbr to gatunek podlegający ochronie w większości krajów europejskich na mocy aż dwóch aktów prawnych: konwencji berneńskiej i dyrektywy siedliskowej. W Polsce bóbr objęty jest częściową ochroną gatunkową na mocy rozporządzenia ministra środowiska z 12 października 2011 r. Nie jest to jednak zwierzyna łowna, zatem nie wyznacza się dla niej okresów ochronnych uniemożliwiających odstrzał. Na taki zezwolić może jedynie, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Bóbr wyrządza coraz dotkliwsze straty w uprawach rolnych. Zasiedla już nie tylko większe cieki wodne, ale także mniejsze rowy melioracyjne i na nich buduje swoje tamy. Jako budulca używa już nie tylko gałęzi i młodych drzew, ale także całych roślin kukurydzy, którą bardzo sobie upodobał. Kilka osobników bytujących w rowie melioracyjnym jest w stanie odbudować usuniętą tamę w czasie kilkunastu godzin. Podnoszący się poziom wody przy zatamowanym przepływie, szczególnie w przypadku ulewnych deszczy, jest przyczyną zalewania pól i łąk. Dodatkowo bobry drążąc tunele pod użytkami rolnymi powodują powstawanie zapadlisk, które zagrażają bezpieczeństwu pracujących ludzi.
Odszkodowanie za szkody wyrządzane przez bobry jest możliwe do uzyskania. Wniosek składa się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z następującymi załącznikami:

  • fragment mapy ewidencyjnej z działką, na której wystąpiła szkoda,
  • aktualny wypis z rejestru gruntów,
  • odpis z ksiąg wieczystych,
  • umowa dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki,
  • upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli.

jd1 z 4
1.

1.

2 z 4
2.

2.

3 z 4
3.

3.

4 z 4
4.

4.

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)