Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Co dalej z zakazem stosowania glifosatu?

Obrazek

Ocena ryzyka stosowania glifosatu zostanie przeprowadzona dopiero w połowie 2023 r., mimo, że obecne zatwierdzenie herbicydu wygaśnie do końca tego roku. Opóźnienie jest związane z bezprecedensowym zainteresowaniem przyszłością glifosatu. Unijne agencje, które mają podjąć decyzję zostały zasypane opiniami w tej sprawie.

wk11 maja 2022, 12:36

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA oraz Europejska Agencja Chemikaliów ECHA prowadzą obecnie badania nad potencjalnym zagrożeniem ze strony glifosatu dla zdrowia ludzi i środowiska. Obecne zezwolenie UE na glifosat jako substancję czynną w środkach ochrony roślin wygasa w grudniu 2022 r. Ocena miała więc być gotowa tak, aby podjąć decyzję za lub przeciw odnowieniu zezwolenia. Ale tak się nie stanie. - Konsultacje przeprowadzone przez EFSA oraz ECHA w sprawie ocen glifosatu przyciągnęły bezprecedensową liczbę komentarzy, potwierdzających duże zainteresowanie tą substancją. Taki poziom udziału społeczeństwa podkreśla znaczenie przejrzystości w ocenie substancji czynnych w UE – napisała w komunikacie EFSA.

Tysiące stron dokumentów

EFSA otrzymał 368 opinii w czasie konsultacji społecznych, a wiele z nich zawierało długie komentarze. EFSA otrzymała również około 2400 komentarzy od ekspertów z państw członkowskich i Glyphosate Renewal Group (GRG). W efekcie powstał dokument liczący około 3000 stron, który musi zostać przeanalizowany przez GRG, a następnie przez Grupę Oceniającą ds. Glifosatu (AGG), złożoną z czterech państw członkowskich UE – Francji, Węgier, Holandii i Szwecji.

Dlatego EFSA i ECHA zmieniły harmonogram pozostałych etapów procesu ponownej oceny. Zgodnie z nim raport zostanie przedłożony do końca września. Następnie EFSA rozpocznie proces wzajemnej oceny w listopadzie i grudniu, składający się z szerokiej serii konsultacji z grupą oceniającą i ekspertami krajowymi, zanim ostatecznie przedstawi swoje wnioski w połowie 2023 r.

Co na to przemysł chemiczny

Grupa firm chemicznych skupiona w Glyphosate Renewal Group (GRG), która zabiega o przedłużenie możliwości stosowania glifosatu w oświadczeniu napisała, że takie opóźnienia proceduralne, wraz z przedłużeniem obecnego okresu zatwierdzania, są standardowymi praktykami procesu regulacyjnego UE. - Jest to również wyraz bardzo przejrzystej procedury, która zapewnia wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wzięcia udziału w procesie oraz przedstawienia informacji i komentarzy, w tym państw członkowskich, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego. GRG przyjmuje do wiadomości decyzję o przedłużeniu okresu zatwierdzenia, ponieważ daje to EFSA dodatkowy czas na dokładną ocenę wniosku o odnowienie i wszystkich istotnych danych naukowych – napisał GRG, która podkreśliła, że organy regulacyjne na całym świecie nadal stwierdzają, że produkty na bazie glifosatu mogą być bezpiecznie stosowane i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, jeśli są stosowane zgodnie z zaleceniami.

GRG jest przekonana, że ​​po zakończeniu dokładnej oceny właściwe organy stwierdzą, że glifosat spełnia wymogi ponownego zatwierdzenia przez UE.

Natychmiast zakazać

Tymczasem zdaniem Pesticide Action Network PAN Europe glifosat należy zakazać jak najszybciej. - EFSA otrzymała wystarczająco dużo dowodów, aby szybko wydać oświadczenie o niedopuszczalnym ryzyku dla zdrowia ludzi i środowiska. Niezależna nauka jest jasna: glifosat jest genotoksyczny, prawdopodobnie rakotwórczy i ma niedopuszczalny negatywny wpływ na środowisko – powiedział Gergely Simon, specjalista ds. chemii w PAN Europe.

wkWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)