Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Co łąką jest, a co nie?

Obrazek

Niby powszechnie wiadomo, co jest łąką, a co pastwiskiem, jednak przy okazji pomocy suszowej z definicją łąki i pastwiska jest problem.

dr Maria WalerowskaGrzegorz Ignaczewski26 września 2018, 14:23
Chodzi dokładnie o rolników posiadających uprawy traw na gruntach ornych. Jak wiadomo takich upraw nikt nie ubezpiecza bo i trudno znaleźć ubezpieczyciela u którego można by polisę dla takich upraw wykupić.  Teraz okazuje się, że ARiMR wlicza powierzchnię traw na gruntach ornych, do powierzchni, której 50% powinno być ubezpieczone od przynajmniej jednego z ryzyk. Dlatego rolnikom posiadającym uprawy traw na GO trudno jest wykazać się stosownymi polisami, tak aby otrzymać pomoc suszową w pełnej wysokości, a nie pomniejszoną o połowę.

Zgodnie z zasadami przyznawania pomocy suszowej, jej kwota jest pomniejszana o 50% dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk.

Problem rozbija się więc o interpretację, czy trawy na gruntach ornych można zaliczyć do kategorii łąk i pastwisk, czy też nie?

Jedną z oficjalnych definicji, którą znajdziemy w wielu publikacjach naukowych, m.in. w publikacji „Nawożenie użytków zielonych” rozdział 2.2. Klasyfikacja łąk i pastwisk czytamy:
„Jednym z podstawowych podziałów łąk i pastwisk jest klasyfikacja w zależności od sposobu użytkowania. Zgodnie z tym kryterium wyróżnia się:
  • łąki (użytki kośne) – obiekty, z których pozyskanie runi do bezpośredniego skarmiania lub jako surowca do konserwowania odbywa się poprzez koszenie,
  • pastwiska (użytki pastwiskowe) – obiekty najczęściej ogrodzone, służące do wypasania runi zwierzętami,
  • użytki kośno-pastwiskowe – obiekty, na których stosowane jest użytkowanie przemienne w okresie wegetacji; najczęściej są one koszone w pierwszym odroście, a w kolejnych wypasane.

Wydaje się, że te definicje dość jasno określają zatem czym jest łąka, a czym pastwisko… Tym bardziej, że w dzisiejszych czasach przy intensywnej produkcji np. mleka i ograniczonej ilości naturalnych łąk i pastwisk, bardzo wielu producentów zakłada łąki i pastwiska właśnie na gruntach ornych użytkując je co najmniej przez kilka lat (4–5 a nawet więcej).

Jeżeli macie podobne problemy z otrzymaniem pomocy suszowej piszcie do nas na adres: redakcja@topagrar.com.pl

gi, mwal


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)