Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

De minimis dopalaczem nasiennictwa

Obrazek

Dopalacze mają ostatnio negatywne znaczenie. Jednak do czasu pojawienia się syntetycznych substancji na bazie amfetaminy termin dopalacze odnosił się do czynnika nadającego impuls do energicznego i szybkiego ruchu, postępu i bodźca pozytywnie oddziałującego.

30 marca 2016, 10:55

Takim prorozwojowym czynnikiem dla krajowej branży nasiennej były wprowadzone dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego w ramach de minimis (kwoty, którą każdy kraj członkowski UE mógł według własnego uznania przeznaczyć na wsparcie). Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

Dopłaty de minimis zadziałały jak nitro dodawane do paliwa. Nastąpił szynki wzrost wykorzystania materiału kwalifikowanego z około 12% do obecnego poziomu 20% (stan za rok 2014 na mapie). Mimo to nadal nasze rolnictwo jest pod tym względem w szarym końcu UE. Szykuje się natomiast pewne zagrożenie. Już w 2015 r. dopłaty te obniżono, np. z poziomu 100 zł/ha dla zbóż i strączkowych do kwoty 80 zł/ha. W tym roku sytuacja jest niepewna, gdyż nie ma ustalonej konkretnej kwoty, a jedynie pula do podziału. Co prawda wnioski można już składać. (od 15 stycznia do 25 czerwca 2016 r).  Ale w 2016 r. uległy zmianie zasady udzielania dopłat. M.in. nie ma stałej kwoty, gdyż dopiero po zakończeniu terminu składania wniosków, do dnia 30 września Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek. Decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów rozporządzenia. Zważywszy, że w ubiegłym roku część z obsianych kwalifikatem pól objęła dopłata 100 zł/ha a część 80 zł/ha i łączna kwota płatności za ubiegły rok wyniosła 117 mnl. zł, to biorąc pod uwagę zapisane w ustawie budżetowej 90,604 mln zł na ten rok, można wysnuć wniosek, ze płatność do hektara będzie mniejsza.

O postępie w obrotach branży nasiennej na skutek istnienia dopłat de minimis można przeczytać w kwietniowym wydaniu „top agrar Polska” od str. 42. Natomiast wywiad z prezesem Polskiej Izby Nasiennej - Karolem Marciniakiem znajduje się na str. 40.
tczWażne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)