Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Dikwat skierowany na bocznicę

Obrazek

Od kilku już lat UE rozprawia się z różnymi substancjami czynnymi. Jedną z nich jest dikwat, składnik m.in. popularnego desykantu Reglone. W tym roku KE nie odnowi zatwierdzenia jego stosowania. To duży kłopot dla branży.

Janusz Biernacki1 marca 2019, 10:15
Zanosi się, że nie będzie czym szybko, zgodne z oczekiwaniem  producentów sadzeniaków, desykować naci ziemniaczanej. UE zamierza bowiem wycofać z użycia s.cz. dikwat. Ma ona też szersze zastosowanie, ale  wydaje się, że branża ziemniaczana najboleśniej odczuje skutki tego posunięcia.

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE 2018/1532 z 12 października 2018 r. s.cz. dikwat nie otrzyma w tym roku zatwierdzenia do dalszego wykorzystania jako desykant – środek do wstępnego dosuszania roślin – i produkt chwastobójczy. Zezwolenie to wygasa 30 czerwca 2019 r. Chociaż  złożono dwa wnioski o odnowienie tej zgody, decyzja Komisji pozostaje niezmienna.

Na podstawie dotychczasowych ustaleń KE przyjmuje swoje rozporządzenie wykonawcze, zobowiązując państwa członkowskie do cofnięcia zezwoleń na ś.o.r. bazujące na dikwacie najpóźniej do 4 maja 2019 r. Rozporządzenie to weszło w życie 5 listopada 2018 r. Komisja podjęła także decyzję, że państwom UE należy przyznać wystarczający czas na zużycie zapasów produktów bazujących na tej s.cz. Termin ten powinien upłynąć najpóźniej do 4 lutego 2020 r., co oznacza, że m.in. nasi rolnicy w bieżącym sezonie stosują ją po raz ostatni…

Więcej o skutkach wycofania s.cz. dikwat znajdziesz w artykule nowego wydania 03/2019 „top agrar Polska”. Polecam ten tekst zwłaszcza producentom sadzeniaków ziemniaka.
[bie]Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)