Reklama zniknie za 11 sekund

Duże czy małe sadzeniaki

Obrazek

Wielkość użytych na polu sadzeniaków decyduje nie tylko o wielkości plonu bulw. Ustala też sposób prowadzenia łanu oraz wpływa na opłacalność produkcji.

Janusz Biernacki25 stycznia 2018, 08:15
W minionym sezonie części zbiorów nie udało się wykonać z powodu częstych opadów i miejscowego podtopienia pól. Z szacowanej wielkości zbioru ok. 30 t/ha sadzeniaka zwieziono do magazynów zaledwie 15–20 t/ha. Można zatem oczekiwać, że sadzeniaków większych będzie na rynku więcej niż w inne lata, ale ogólna podaż towaru będzie mniejsza. Jak więc postępować w uprawie z różnym kalibrażem sadzeniaka?

Według norm frakcję sadzeniaków stanowią bulwy, których średnica jest większa niż 25 mm (rozp. MRiRW z 27.04.2004 r.). Dokument ten nie określa natomiast maksymalnej średnicy sadzeniaków. Nie znaczy to także, że w jednej partii handlowej mogą znajdować się bulwy o skrajnych wielkościach. Takie wymieszanie w worku bulw o dużych różnicach ich średnic komplikuje precyzję sadzenia lub dobór odpowiedniej wielkości miseczek w sadzarkach, co ostatecznie odbije się na wyrównaniu plantacji już od wczesnych faz rozwoju.

Producenci ziemniaków znają biologiczną zależność tej rośliny, tj. im  większy sadzeniak, tym więcej wytworzonych oczek, a ostatecznie łodyg. Wieloletnie badania na dużej liczbie odmian wykazały, że z sadzeniaków o masie 20 g wyrasta ok. 2,5 łodygi, natomiast przyrost na każde 20 g masy sadzeniaka wynosi ok. 0,5–0,6 jednostki łodyg. Można więc dla każdej masy sadzeniaka lub jego średnicy ustalić liczbę łodyg, jaką on wytworzy. Chociaż jest to liczba dość przybliżona, nie zmieniają one jednak zasadniczo podanych relacji.
Więcej nt. zależności wielkości sadzeniaków a prowadzeniem łanu oraz wielkości plonu znajdziesz w artykule wydania 02/2018 „top agrar Polska” na str. 118–121.
[bie]Picture of the author
Autor Artykułu:Janusz Biernacki
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)