Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Integrowana Produkcja Roślin – gdzie i do kiedy należy się zgłosić?

Obrazek

Przypominamy, że każdy producent rolny, który jest zainteresowany prowadzeniem uprawy w systemie Integrowanej Produkcji Roślin, musi corocznie zgłosić to do podmiotu certyfikującego. Jaki jest czas na zgłoszenie?

Patrycja Bernat22 lutego 2023, 08:41
Integrowana Produkcja Roślin jest nowoczesnym systemem jakości żywności, który wykorzystuje w sposób zrównoważony postęp biologiczny oraz techniczny w uprawie, nawożeniu, a także ochronie roślin. Integrowana Produkcja Roślin uwzględnia przede wszystkim cele środowiskowe takie jak:
  • ochrona krajobrazu rolniczego,
  • ochrona różnorodności biologicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych i atrakcyjnych płodów rolnych o wysokich walorach jakościowych. 


Jaki jest czas na zgłoszenie do podmiotu certyfikującego? 

Każdy producent rolny, który jest zainteresowaniem uprawiania roślin w systemie Integrowanej Produkcji Roślin, jest zobowiązany do corocznego zgłaszania tego faktu podmiotowi certyfikującemu.  Zgłoszenie to nie powinno być wykonane później niż 30 dni przed siewem lub sadzeniem, w przypadku roślin wieloletnich zgłoszenia należy dokonać do dnia 1 marca każdego roku. 

Czytaj także: Rośnie znaczenie integrowanej produkcji roślin
 
Lista jednostek certyfikujących: 
 

Integrowana Produkcja Roślin w ramach ekoschematów

Jednym z ekoschematów jest prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin.
Warunki Prowadzenia produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin w ramach ekoschematów to:
  • Posiadanie przez producenta w danym roku certyfikatu krajowego systemu jakości, który poświadcza, że rośliny uprawiane są zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin.
  • W danym roku kalendarzowym należy zachować wszystkie posiadane w gospodarstwie trwałe użytki zielone.
Płatność roczna przyznawana jest następująco:
  • do powierzchni upraw, z których pochodzą produkty roślinne opatrzone certyfikatem Integrowanej Produkcji Roślinnej w danym roku,
  • do powierzchni trwałych użytków zielonych, które odpowiadają równowartości powierzchni upraw, z których pochodzą uprawiane rośliny opatrzone certyfikatem Integrowanej Produkcji Roślin w danym roku.
Stawka płatności wynosi 292,13 euro.


opr. Bernat Patrycja

PIORIN
fot. envato.elements


Picture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)