Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Jak ograniczyć zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego?

Obrazek

Już 7 listopada 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna, w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”.

31 października 2018, 09:33
Na konferencji zaprezentowany zostanie projekt pt. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, który zostanie omówiony przez dr Monikę Szymańską – prezesa FDPA.

Program tej konferencji jest bardzo bogaty. Najpierw dr Tamara Jadczyszyn z IUNG w Puławach przedstawi przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód azotem ze źródeł rolniczych na tle całości wymagań ochrony środowiska w rolnictwie.

Następnie dr inż Małgorzata Bogucka-Szymalska, Zastępca Dyrektora Departamentu z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wygłosi prelekcje pt.:„Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Będzie ona dotyczyła nowych regulacji prawnych i ich konsekwencje dla rolników.

Z kolei dr Renata Gaj z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajmie się powiązaniem najlepszych dostępnych technik (BAT) i „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganiu dalszemu zanieczyszczeniu”

Po prezentacjach odbędzie się panel dyskusyjny dotyczący środowiskowego i klimatycznego aspektu wdrażania programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzenia rolniczego i zapobieganiu dalszych zanieczyszczeń.

W drugiej części spotkania dr Monika Skowrońska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawi zbilansowane nawożenie roślin uprawnych jako narzędzia ograniczania strat azotanów z ekosystemów rolniczych.

Następnie o dobrych metodach i praktykach wdrażania „Programu azotanowego”, jak również innych praktykach redukcyjnych, powie Marek Krysztoforski z CDR w Brwinowie. Prelekcja ta jednocześnie otworzy panel dyskusyjny pt. Praktyczne aspekty wdrażania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, prezentacja dobrych praktyk.

Zobacz szczegółowy PROGRAM KONFERENCJI!

Dla wszystkich gości organizatorzy przewidzieli poczęstunek kawowy oraz lunch.

Patronatem medialnym konferencji jest redakcja top agrar Polska.


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)