Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Jak poprawić żyzność gleby?

Obrazek

Żyzność gleb uprawnych można poprawić na kilka sposobów, mimo, że wiele cech gleby zależy od tego, w jaki sposób powstały tysiące lat temu. Zobacz szczegółową analizę!

22 grudnia 2022, 08:00

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Gleby w Polsce
 • Glebowy kompleks sorpcyjny
 • Struktura GKS
 • Jaki jest wpływ kwasowości na korzenie?
 • Jaka jest zawartość kationów w glebie?
 • Klasy zawartości kationów w GKS
 • Akumulacja N, Ca i Mg przez rzepak ozimy
 •  Zakwaszający efekt nawozów azotowych
 • Miliardy do zyskania dzięki poprawnemu nawożeniu
 • Bilans zakwaszenia gleby w zmianowaniu
 • Trendy odczynu a system uprawy

Gleby w Polsce

W Polsce miąższość większości gleb, czyli głębokość, do której sięgają korzenie roślin uprawnych, jest stosunkowo mała i wynosi 60–90 cm. Tego parametru nie jesteśmy w stanie poprawić nawożeniem czy agrotechniką – powiedział prof. Witold Grzebisz z UP w Poznaniu podczas webinarium pt. Wapnowanie podstawą ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”. Mała miąższość wynika z tego, że gleby w Polsce zostały utworzone z utworów piaszczystych. Mamy zatem w kraju gleby o niewielkim potencjale i nie są one w stanie zawsze dostarczyć składników pokarmowych w krytycznych okresach formowania struktury plonu.

Glebowy kompleks sorpcyjny

– Polskie gleby mają kompleks sorpcyjny o wartości 9,46 cmol(+)/kg. tymczasem w UE przeciętnie mamy wartość 15–40 cmol(+)/kg – tłumaczy ekspert. Wielkość glebowego kompleksu sorpcyjnego (GKS) zależy głównie od dwóch czynników: ilości cząstek ilastych oraz zawartości próchnicy. Zawartość cząstek ilastych jest jednak stała i nie ma racjonalnego sposobu na jej zwiększenie. Zmianie może ulec jedynie zawartość próchnicy, ale to proces długotrwały, choć możliwy.

– W Polsce kompleks sorpcyjny dodatkowo jest słabo wysycony wapniem, co powoduje, że gleby u nas są narażone na zakwaszenie – dodaje profesor.


Tab. 1. Struktura GKS

– Powyżej 35% polskich pól jest obsiewanych gatunkami wymagającymi wysycenia wapniem ponad 70% – mówi prof. Grzebisz. Tymczasem mamy go w glebach za mało. Zbyt mało jest też magnezu. Natomiast bardzo wysoka jest kwasowość wymienna polskich gleb. Stan GKS w Polsce na tle wartości optymalnych przedstawiony jest w tabeli 1.

Jaki jest wpływ kwasowości na korzenie?

– Efektem wysokiej kwasowości wymiennej jest toksyczny glin, który ogranicza wzrost korzeni. Powoduje to degradację wielu gleb w Polsce – stwierdza ekspert. Biorąc pod uwagę te dwa czynniki, czyli niedobory wapnia i wysoką kwasowość wymienną, co przekłada się na zbyt niskie pH gleby, powoduje to zahamowanie wzrostu systemu korzeniowego roślin. Bezpośrednimi tego przyczynami są:

 • w merystemie wzrostu korzenia wapń jest konieczny do podziału komórek;
 • przy niskim pH uruchamia się toksyczny dla korzeni glin w formie Al3+.

– Słaby system korzeniowy to nie tylko słabsze pobieranie wody, ale także rozpuszczonego w niej azotu i jego straty. Wzrasta wówczas ilość azotu, który potencjalnie może być wypłukany i mamy koszt środowiskowy – dodaje prof. Grzebisz.

Jaka jest zawartość kationów w glebie?

Klasy zawartości poszczególnych kationów także wyglądają niewesoło (tab. 2.). Świadczy to o tym, że sprawność naszych gleb w dostarczaniu składników pokarmowych jest słaba.


Klasy zawartości kationów w GKS


Można temu zagadnieniu przyjrzeć się przez pryzmat potrzeb gatunków uprawnych, np. rzepaku (rys. 1.).


Akumulacja N, Ca i Mg przez rzepak ozimy


Rzepak, wbrew wielu poglądom, pobiera najwięcej wapnia. Co więcej, dynamika jego pobierania jest liniowa wraz z wegetacją. Pod koniec wegetacji ilość pobranego wapnia w masie roślin jest większa niż azotu. Dodatkowo rzepak pobiera wapń z całej głębokości ukorzenienia się, zatem składnik ten musi być w całym profilu do co najmniej 90 cm. Tymczasem wapnia w glebach jest coraz mniej – mówi prof. Grzebisz.

Przyczyną strat wapnia z wierzchniej warstwy gleby jest tzw. cykl węglanowy. W glebach o pH poniżej 6,5 nierozpuszczany węglan wapnia, czyli CaCO3 z nawozów wapniowych, przechodzi w formę rozpuszczalnego wodorowęglanu wapnia, tzn. Ca(HCO3)2​ i przemieszcza się w głąb gleby. Dlatego często widzimy, że w niższych warstwach pH gleby i zawartość wapnia są wyższe.

Oprócz zakwaszenia wynikającego z pochodzenia naszych gleb, są też zjawiska nasilające ten proces w ciągu wegetacji. Podstawowe przyczyny zakwaszenia gleb to:

 • opad deszczu (deszcz w Polsce ma pH 5,65);
 • oddychanie gleby (korzenie i mikroorganizmy);
 • utlenianie związków węgla, czyli głównie mineralizacja materii organicznej;
 • utlenianie związków azotu i siarki z materii organicznej i z nawozów.

– Bardzo ważnym czynnikiem zakwaszającym są nawozy azotowe. Według danych amerykańskich stosowanie różnych mineralnych nawozów azotowych bez wapnowania prowadzi do spadku pH gleby w różnym tempie – mówi ekspert. Przykładowo saletra amonowa znacznie szybciej powoduje spadek pH poniżej wartości wywołującej toksyczność jonów glinu niż mocznik (rys. 2.). Nie oznacza to jednak, że powinniśmy rezygnować z któregoś z tych nawozów. Trzeba po prostu podjąć działania, zapobiegające obniżeniu pH, a jest tym wapnowanie. Przynosi ono wymierne korzyści ekonomiczne.


 Zakwaszający efekt nawozów azotowych

Miliardy do zyskania dzięki poprawnemu nawożeniu

– Pozwoliłem sobie na małą analizę ekonomiczną. Otóż wg danych dotyczących obrotu wapnem nawozowym, w sezonie 2018/19 sprzedano w Polsce wapno, które pozwoliłoby na dawkę zaledwie 55 kg/ha na wszystkie użytki rolne. Tymczasem dawka roczna na poziomie 92 kg/ha jest konieczna do uzyskania plonu ok. 5 t/ha pszenicy. Średni plon ziarna pszenicy ozimej w Polsce w roku 2019 wyniósł 4,418 t/ha. Zatem podniesienie nawożenia wapnem z 55 na zaledwie 92 kg/ha CaO zwiększyłby plony pszenicy o 0,5 t/ha. W przeliczeniu na całą produkcję dałoby to dodatkowy dochód w Polsce ponad 1,4 mld zł. A to tylko małe uzupełnienie, daleko mniejsze od rzeczywistych potrzeb i możliwości plonowania pszenicy. Taka sytuacja jest także w innych gatunkach – wylicza profesor. Jednak zaznacza, że dawka ta jest stanowczo za mała. Ile zatem powinniśmy podać wapna?

– Gdy analizuję bilans wapnia w płodozmianie z roślinami intensywnymi, zauważam, że w cyklu 4-letnim tracimy ponad 2 t CaCO3 – mówi prof. Grzebisz (tab. 3.). W przeliczeniu na stosowany w doradztwie CaO daje to ponad 1260 kg/ha CaO. Jest to zatem dawka, która powinna być uzupełniana.


Bilans zakwaszenia gleby w zmianowaniu


Nasuwa się pytanie, czy systemy bezorkowe wymagają innego podejścia do wapnowania i czy pozwalają na odkwaszenie głębszych warstw gleby?

– Zastosowanie wapna niezależnie od technologii uprawy powoduje wzrost pH w wierzchniej warstwie w pierwszym roku. Następnie wartość ta systematycznie spada, z tym że w uprawie bezpłużnej zachodzi to wolniej – mówi profesor. W głębszej warstwie (30–60 cm) w technologii z pługiem, początkowo pH podnosi się, a w technologii z kultywatorem pozostaje na poziomie wyjściowym. W miarę upływu czasu wartość pH obniża się, a przy uprawie bezpłużnej nawet osiąga poziom niebezpieczny toksyczności glinu (rys. 3.). W najgłębszej warstwie (60–90 cm) początkowy wzrost mamy tylko w technologii płużnej, a z kultywatorem mamy spadek od początku, mimo podania wapna.


Trendy odczynu a system uprawy


– Wynika z tego, że jeśli mamy kłopoty z pH gleby, to w przypadku technologii uproszczonej uprawy, w celu poprawy odczynu musimy albo wrócić do pługa i wymieszać nim wapno, albo stosować wapnowanie częściej niż co 3–4 lata – dodaje ekspert.

tczTen artykuł pochodzi z wydania 12/2022

czytaj więcej

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)