Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Jak poprawić żyzność i strukturę gleby?

Obrazek

Racjonalne oddziaływanie na procesy biologiczne prowadzone przez makro- i mikroorganizmy glebowe warunkuje zachowanie żyzności gleby, a także zwiększa efektywność nawożenia i środków ochrony roślin. Jest to bezsprzeczny fakt.

dr Maria Walerowska24 maja 2018, 06:00

Jednak wśród rolników dominuje spojrzenie na glebę jako magazyn składników pokarmowych oraz wody, dlatego wielu z nich uważa za istotne tylko nawożenie mineralne oraz odpowiednie zaopatrzenie w wodę. Procesy prowadzone przez bytujące w glebie organizmy traktowane są jak przysłowiowa „czarna skrzynka”. Jedynie obecność drobnoustrojów chorobotwórczych wywołuje niepokój rolników. Rola pozostałych organizmów glebowych w kształtowaniu warunków wzrostu i rozwoju roślin z reguły jest ignorowana.

Próchnica nade wszystko

Utrzymanie żyzności  gleb zależy od zachowania na odpowiednim poziomie próchnicy, której biosynteza zależna jest od odpowiedniego zróżnicowania organizmów glebowych. Dzięki odpowiedniemu dopływowi zróżnicowanych składników organicznych oraz racjonalnemu gospodarowaniu nawożeniem mineralnym i procesom biologicznym prowadzonym przez mikro- i makroorganizmy glebowe powstaje próchnica glebowa, której nie można sztucznie wyprodukować.

Przedkładanie krótkotrwałych korzyści, m.in. sprzedaż słomy, rezygnacja z nawożenia organicznego, zaniedbanie wapnowania oraz uproszczenia w zmianowaniu, prowadzą do drastycznego ograniczenia bioróżnorodności i degradacji próchnicy. Rolnicy próbują rekompensować to zjawisko, zwiększając poziom nawożenia mineralnego, najczęściej azotem. Wywołuje to efekt błędnego koła. Intensyfikacja nawożenia mineralnego przyspiesza procesy mineralizacji świeżej materii organicznej, jak próchnicy, co zwiększa problemy z zachowaniem żyzności gleb i bioróżnorodności.

Pracowite bakterie i grzyby

Gleby o bogatej bioróżnorodności cechuje mniejsza podatność na rozprzestrzenianie się patogenów i szkodników. Równocześnie odpowiednia bioróżnorodność organizmów glebowych zapewnia możliwość odpowiedniego zróżnicowania drobnoustrojów zasiedlających rizosferę, czyli glebę w bezpośrednim sąsiedztwie systemu korzeniowego roślin, co w znaczący sposób ogranicza możliwości rozwoju patogenów. 
Organizmy glebowe możemy w uproszczenia podzielić na:
  • bakterie (bakterie właściwe, promieniowce, sinice, archeony),
  •  grzyby (grzyby właściwe i pseudogrzyby), 
  • mikrofaunę (pierwotniaki, nicienie), 
  • mezo- i makrofaunę (stawonogi,  dżdżownice). 
Dominującym składnikiem biomasy w glebach uprawnych są drobnoustroje – bakterie i grzyby.
Więcej na temat znaczenia i funkcji mikroorganizmów glebowych w poprawianiu żyzności gleby przeczytacie w najbliższym numerze „top agrar Polska” 6/2018 od str. 
80.Picture of the author
Autor Artykułu:dr Maria Walerowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)