Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Jak zmniejszyć zużycie pestycydów? KE opublikowała zestaw dobrych praktyk

Obrazek

Przez Komisję Europejską został opublikowany zestaw dobrych praktyk stosowania środków ochrony roślin. Celem jest ograniczenie stosowania pestycydów. Działania te są dobrowolne i nakierowują do zrealizowania strategii „Od pola do stołu”.

wk6 marca 2023, 06:00
W celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz godziwych dochodów z produkcji dla rolników konieczne jest zwalczanie szkodników, które niszczą uprawy. Należy jednak pamiętać jak to robić, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Zintegrowana ochrona przez szkodnikami” (IPM – integrated pest management), to podejście zakładające wykorzystanie w miarę możliwości naturalnych metod. Przez Komisję Europejską został opublikowany zestaw dobrych praktyk, czyli baza danych zawierająca przegląd obecnie dostępnych metod IPM, wraz z badaniem oceniającym ich skuteczność oraz perspektywy dalszego ich stosowania.

1300 praktyk w ramach integrowanej ochrony roślin

Baza danych zawiera około 1300 przykładów technik, technologii oraz praktyk w ramach ośmiu zasad integrowanej ochrony roślin, które zostały ustanowione na szczeblu unijnym, a także międzynarodowym. Jest to m.in.:
  • stosowanie płodozmianu,
  • zrównoważonego nawożenia,
  • monitorowanie organizmów szkodliwych,
  • ukierunkowanie i ograniczone stosowanie pestycydów,
  • a także preferencje co do niechemicznych metod zwalczania szkodników.


Wytyczne dla poszczególnych upraw

W basie znajdziemy 273 wytyczne dla poszczególnych upraw. Zostały one opracowane przez krajowe władze państw członkowskich w celu wdrożenia wymogów integrowanej ochrony roślin na mocy dyrektywy w prawie zrównoważonego stosowania pestycydów (SUD).

Zobacz także: 10 zasad bezpiecznego stosowania i magazynowania środków ochrony roślin oraz nawozów
Przegląd praktyk został ustalony po dwóch latach pracy, co pokazuje, że istnieje spora różnorodność opcji przyjmowania i wdrażania IPM w krajach Unii Europejskiej. Każdy z przykładów został przedstawiony w językach narodowych z krótkim wprowadzeniu w języku angielskim. Taki zestaw narzędzi ma zainspirować rolników oraz doradców rolniczych do opracowania, a także wdrożenia metod IPM po dostosowaniu ich do lokalnych i regionalnych warunków rolniczych i rolno-klimatycznych.

Baza danych dostępna tu: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/mashup/IPM/index.html będzie regularnie aktualizowana o dodatkowe przykłady.


Rolnicy próbujący odchodzić od tradycyjnych środków ochrony roślin

- Ograniczenie stosowania pestycydów często działa najlepiej w połączeniu z innymi celami, takimi jak praktyki ochrony gleby, ograniczenie stosowania nawozów i świadczenie usług ekosystemowych, takich jak ochrona owadów zapylających lub odtwarzanie siedlisk przyrodniczych (np. żywopłotów) – przekonuje Komisja Europejska.

Problemy, z jakimi mierzą się rolnicy, są widoczne dla Brukseli. Odchodzenie od tradycyjnych środków ochrony roślin i zmniejszenie uzależnienia od pestycydów. Problemy te są potęgowane przede wszystkim przez niewystarczającą liczbę dostępnych i przystępnych cenowo alternatyw dla praktyk konwencjonalnych.
Zdaniem Brukseli, wdrożenie IPM w dużym stopniu zależy od wsparcia na poziomie krajowym i unijnym za pomocą środków informacyjnych i upowszechniających dla wszystkich istniejących alternatyw i nowych technologii. Baza danych jest próbą promowania i wspierania dobrowolnego stosowania integrowanej ochrony roślin przez producentów rolnych.


Jakie są unijne plany wobec środków ochrony roślin?

Strategia „Od pola do stołu” określa dwa cele w zakresie redukcji pestycydów: ograniczenie o 50% do 2030 r. stosowania:
  • pestycydów chemicznych,
  • ryzyka związanego z nimi oraz stosowania bardziej niebezpiecznych pestycydów.
Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (SUD) dotyczy warunków, które powinny ustanowić państwa członkowskie Unii Europejskiej, tak aby zapewnić zrównoważone stosowanie pestycydów przez rolników i innych profesjonalnych użytkowników. Wlicza się w to również stosowanie integrowanej ochrony roślin przed szkodnikami (IPM).

Zobacz również: Europejski Zielony Ład zachętą, a nie przymusem

W kontekście tej strategii, a także w celu wzmocnienia realizacji celów dyrektywy zrównoważonego stosowania pestycydów, Komisja Europejska w czerwcu 2022 roku, przyjęła wniosek, który dotyczył rozporządzenia zastępującego SUD. Określone zostały w nim cele Unii Europejskiej w zakresie redukcji pestycydów, a także określone krajowe cele i bardziej szczegółowe wymagania na poziomie użytkowników, w tym również integrowanej ochrony roślin.

wk
fot. envato.elements


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)