Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Strona główna>Artykuły>Uprawa>Aktualności branżowe>

Jak zwiększyć zdolność gleby do magazynowania wody?

Obrazek

Susza z roku na rok coraz dotkliwiej uderza w branżę rolniczą. Niedobory wody skutkują zmniejszeniem plonu i obniżeniem jego jakości. Dlatego należy podnieść  zdolność gleby do magazynowania wody.

12 marca 2020, 09:38
Kondycja gleby to bardzo istotny element w produkcji roślinnej. Od kilku lat wskutek suszy ulega jednak szybkiej degradacji. Dlatego należy zadbać o poprawę żyzności podłoża m.in. poprzez zwiększenie zawartości materii organicznej.

Wzbogacić glebę w próchnicę

Większość gleb w Polsce jest uboga w próchnicę. Średnia jej zawartość wynosi 1,9 proc. A przyjęło się, że spadek poniżej 3,5 proc. jest oznaką pustynnienia. Dlaczego próchnica jest tak ważna?

- Przede wszystkim wpływa na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby. Decyduje także o jej strukturze i właściwościach sorpcyjno-buforujących. Poza tym działa jako lepiszcze strukturotwórcze, powodując sklejanie elementarnych cząstek w większe cząsteczki. Dzięki temu tworzy się struktura gruzełkowata gleby, która determinuje żyzność gleby i umożliwia właściwy rozwój korzeni – wyjaśnia Krzysztof Zachaj, dyrektor działu nawozów Agrosimex.

Warto też pamiętać, że próchnica zatrzymuje pięć razy więcej wody niż sama waży, a więc jest niezastąpionym magazynem na okresy suszy.

- Jeżeli uda nam się uzyskać koncentrację próchnicy w glebie na poziomie powyżej 2 procent, wówczas rezerwy wody będą wynosiły w warstwie ornej ponad 100 metrów sześciennych – wylicza Zachaj.

Jeżeli jednak poziom próchnicy jest zbyt niski, wówczas zdolności gleby do gromadzenia wody będą dużo mniejsze.

- Jeżeli przerwa w opadach będzie długa, to na ubogim w próchnicę stanowisku rośliny szybko odczują deficyt wody – mówi dyrektor.

Ale trzeba pamiętać, że podnoszenie poziomu zawartości próchnicy w glebie to wieloletni proces.

- Nawet jeśli damy 30 ton obornika, to nie przybędzie nam próchnicy na przykład o pół jednostki w ciągu roku. Tu trzeba czasu i regularnych zabiegów – wyjaśnia Zachaj.

Zadbać o prawidłowe pH gleby

Ważną kwestią, która warunkuje pobieranie składników pokarmowych jest prawidłowy odczyn gleby, dostosowany do wymogów danej rośliny.

- Nieodpowiednie pH jest jedną z przyczyn słabych plonów. Często spotykam się z tym, że np. borówka jest uprawiana na glebach, które mają pH 6, choć wymogi stanowiskowe mówią o tym, że powinno to być 4,5. Natomiast wiśnie, które rosną na glebach o odczynie pH 4, powinny być na glebach, gdzie wartość ta wynosi 6-7. Niedostosowanie warunków siedliskowych sprawia więc, że rośliny gorzej się rozwijają. Pamiętajmy, że na glebach kwaśnych mamy złą strukturę gruzełkowatą gleby. Oznacza to, że zdolność do gromadzenia wody jest bardzo słaba - woda szybko ucieka – wyjaśnia Zachaj.

I dodaje, że zabiegi podnoszące zawartość próchnicy w glebie i poprawiające odczyn gleby wspomagają rolników w przeciwdziałaniu skutkom suszy i pozwalają przywrócić wysoki potencjał plonotwórczy gleby.

jr


Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)