Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Krótsza hodowla roślin

Obrazek

Hodowla nowych odmian roślin uprawnych to kosztowny i długotrwały proces. Jednak dzięki naukowcom może się skrócić, dzięki czemu  na rynek częściej mogą trafiać nowe odmiany.

Jacek Daleszyński4 maja 2019, 08:00
Naukowcy z firmy Syngenta odkryli nową technikę edycji genomu, która ma wyraźnie skrócić proces hodowli roślin uprawnych. Nazwali ją HI-Edit. Ma ona umożliwiać ingerencję w proces reprodukcji indukcji haploidalnej. W uproszczeniu – naukowcy mogą modyfikować uprawy na różnych etapach badań nad nasionami i procesu rozwoju bez znacznych kosztów i czasu. Tradycyjna bowiem metoda przenoszenia pożądanych genów z jednej odmiany na inną może zająć do siedmiu lat.

W pierwszej kolejności nowa metoda zostanie wykorzystana przy hodowli odmian pszenicy, a w nieco późniejszym czasie także odmian roślin kapustowatych, jednak naukowcy jeszcze nie wymieniają wśród nich, np. rzepaku (jest za to kapusta czy kalafior). Docelowo technologia ma być wykorzystywana także przy pracach nad nowymi odmianami soi.

jd, fot. Daleszyński


Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)