Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Miejsce dla małych i dużych

Obrazek

W globalnym ujęciu wielkość gospodarstw jest bardzo zróżnicowana, Sprawdź, jak przedstawia się ta kwestia w różnych częściach świata.

Jacek Daleszyński25 czerwca 2019, 07:00
Produkcja rolna prowadzona jest niemal w każdym zakątku świata. Jej intensywność determinuje wielkość gospodarstw. Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym w Polsce wynosi 10,81 ha. Jesteśmy pod tym względem nieco gorsi od całej Europy – dla niej ta średnia wynosi 12,4 ha (patrz infografika poniżej). Skalę wielkości gospodarstw najlepiej oddaje przykład Ameryki Północnej. Średnia wielkość gospodarstw tego kontynentu to 117,8 ha. Oznacza to, że tamtejsze średnie gospodarstwo jest ponad 50 razy większe od średniej dla Afryki – 2,2 ha i ponad 100 razy większe w porównaniu z Indii – 1 ha. W Ameryce Południowej średnia wielkość gospodarstwa wynosi 74,4 ha.

jd, rys. Siejkowski


1 z 1
Średnia powierzchnia uzytków rolnych w gospodarstwach na świecie.

Średnia powierzchnia uzytków rolnych w gospodarstwach na świecie.

Picture of the author
Autor Artykułu:Jacek Daleszyński
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)